صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
ثبت نام شدگان سمینار Seminar pre registered
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ليست كلی

ردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 حمیده  عابد اپتومتريست-کارشناس 839ب ثبت نام قطعی
 2 محبوبه  عابدین زاده اپتومتريست-کارشناس 1492 ثبت نام قطعی
 3 قاسم  عابدینی سن سنی اپتومتريست-کارشناس ب227 ثبت نام قطعی
 4 علی  عابدینی طالمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-256 ثبت نام قطعی
 5 مریم  عاجل همراه ثبت نام قطعی
 6 مرتضی  عادلیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 فرزاد  عاشوری تلوکی اپتومتريست-کارشناس ب-807 ثبت نام قطعی
 8 ندا  عالشی اپتومتريست-کارشناس 1597 ثبت نام قطعی
 9 سید بابک  عالی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-846 ثبت نام قطعی
 10 زهرا  عامری اپتومتريست-کارشناس 1019 ثبت نام اولیه
 11 علی  عامری اپتومتريست-کارشناس ب-28 ثبت نام قطعی
 12 رضا  عبادت ورز اپتومتريست-کارشناس 898ب ثبت نام قطعی
 13 غلامرضا  عباديان اپتومتريست-کارشناس ب957 ثبت نام قطعی
 14 سعید  عباس آبادی اپتومتريست-کارشناس 347 ثبت نام قطعی
 15 زهره  عباس پور اپتومتريست-کارشناس ب1147 ثبت نام قطعی
 16 شميم  عباسي اپتومتريست-کارشناس 2184ب ثبت نام قطعی
 17 طاهره  عباسی اپتومتريست-کارشناس 2187 ثبت نام اولیه
 18 سها  عباسی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 19 صدیقه  عباسی اپتومتريست-کارشناس ب 217 ثبت نام قطعی
 20 مهری  عباسی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 21 آی سودا  عباسی اپتومتريست-کارشناس ب 1896 ثبت نام اولیه
 22 رضا  عباسی اقدم اپتومتريست-کارشناس ب.505 ثبت نام قطعی
 23 رضا  عباسی اقدم اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 24 علی  عباسی مهرآبادی دانشجو ثبت نام قطعی
 25 محمد  عبداللهي اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1807 ثبت نام قطعی
 26 مرتضی  عبداللهی اپتومتريست-کارشناس 945 ب ثبت نام اولیه
 27 موسی  عبداللهی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 28 اعظم  عبداللهی اپتومتريست-کارشناس 429 ثبت نام قطعی
 29 بهنوش  عبداللهی اپتومتريست-کارشناس 523 ثبت نام قطعی
 30 سینا  عبداله پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 31 منیره  عبداله پوری اپتومتريست-کارشناس ب324 ثبت نام قطعی
 32 سپيده  عبداله زاده اپتومتريست-کارشناس ب-1465 ثبت نام قطعی
 33 فاطمه  عبدالهی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 34 محمد مهدی  عبدالهی آرانی اپتومتريست-کارشناس ب300 ثبت نام قطعی
 35 بهمن  عبدغرایی اپتومتريست-کارشناس ب-539 ثبت نام قطعی
 36 رقيه  عبدي هولايي اپتومتريست-کارشناس ب-1565 ثبت نام اولیه
 37 فرهاد  عبدی اپتومتريست-کارشناس ب-1069 ثبت نام قطعی
 38 سعید  عبدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1501 ثبت نام قطعی
 39 زینب  عبدی اپتومتريست-کارشناس ب-1461 ثبت نام قطعی
 40 فاطمهه  عدولی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 41 حسين  عربزاده اپتومتريست-کارشناس 1387_ب ثبت نام اولیه
 42 زينب  عربي دخت اپتومتريست-کارشناس ب-1460 ثبت نام قطعی
 43 نسترن  عرفانی اپتومتريست-کارشناس ب830 ثبت نام قطعی
 44 فرشته  عزيزي اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1857-ب ثبت نام قطعی
 45 ناهید  عزیزپور فتاحی اپتومتريست-کارشناس 1606 ثبت نام اولیه
 46 فاطمه  عزیزی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1902 ثبت نام اولیه
 47 زهرا  عزیزیان اپتومتريست-کارشناس 2140 ثبت نام قطعی
 48 مهدي  عسگري اپتومتريست-کارشناس ب688 ثبت نام قطعی
 49 صدیقه  عسگری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 50 بهناز  عسکریان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 51 احمد  عصار عنايتي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 52 علی  عصمتی سرند اپتومتريست-کارشناس ب1792 ثبت نام اولیه
 53 محسن  عطائی اپتومتريست-کارشناس 1893-ب ثبت نام قطعی
 54 علی  عطارباشی مقدم دانشجو ثبت نام قطعی
 55 سمیرا  عطاکویی اپتومتريست-کارشناس 2488 ثبت نام قطعی
 56 عباس  عظیمی خراسانی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 57 زهرا  عفیفی اپتومتريست-کارشناس f-722 ثبت نام قطعی
 58 محدثه  علمدار اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1991 ثبت نام قطعی
 59 اعظم  علوانی حریه دانشجو ثبت نام قطعی
 60 سميه السادات  علوي دانا اپتومتريست-کارشناس ب578 ثبت نام قطعی
 61 مبینا سادات  علوی اپتومتريست-کارشناس 2003-ب ثبت نام قطعی
 62 سیدحسین  علوی اپتومتريست-کارشناس ب1288 ثبت نام قطعی
 63 رقیه  علوی اپتومتريست-کارشناس ب_856 ثبت نام قطعی
 64 عليرضا  علي اقايي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 65 نسرين  عليمرادپور اپتومتريست-کارشناس 491 ثبت نام قطعی
 66 كيميا  عليمرداني اپتومتريست-کارشناس 2106-ب ثبت نام اولیه
 67 لیلی  علی ابادی اپتومتريست-کارشناس ب1506 ثبت نام قطعی
 68 علی  علی اصغریان اپتومتريست-کارشناس 1912 ثبت نام قطعی
 69 ام البنین  علی صوفی تنها اپتومتريست-کارشناس 1036 ثبت نام قطعی
 70 فرزانه  علی عباس زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 71 زهره  علی عسکری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 72 حمید  علی مددی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 73 علیرضا  علی نژاد اپتومتريست-کارشناس 605 ثبت نام قطعی
 74 زهرا  علی نیا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 75 جلال  علیزاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 76 نسترن  علیزاده نیا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 77 امیر  علیشیری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 78 مهسا  علیمرادی اپتومتريست-کارشناس 1642 ثبت نام اولیه
 79 علیرضا  علینقی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 80 ایمان  عمیقی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-2093 ثبت نام قطعی
 81 عباس  عوض زاده اپتومتريست-کارشناس ب-1945 ثبت نام قطعی
 82 فائزه  عيدي دانشجو ثبت نام قطعی
 83 توحید  عین اللهی اپتومتريست-کارشناس 125 ثبت نام قطعی
 84 حسن  عینی اپتومتريست-کارشناس 1751 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:70       سیمپوزیوم آشنایی با ترکیب تیم توانبخشی بینایی و نقش هر کدام        کارگاه تخصصی پریمتری، استراتژی ها و تفسیر.        کارگاه کاربردی جدیدترین طراحی در عدسیهای تدریجی. روز دوم کنگره       سیمپوزیوم آشنایی با جراحی های ریفرکتیو، تشابهات و تفاوتها        فراخوان دریافت خلاصه مقاله در بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
فراخوان ارسال مقالات
ورود اعضا

 

ارسال خلاصه مقاله به بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران تا تاریخ 10  اردیبهشت 1398 امکان پذیر خواهد بود.

پژوهشگرانی که تمایل به ارسال خلاصه مقاله جهت کنگره را دارند، لازم است به نکات ذیل  توجه فرمایند:

1. خلاصه مقالات باید به صورت آنلاین از طریق وب سایت ارسال شود.  به خلاصه مقالات ارسال شده توسط نمابر، ایمیل و پست، ترتیب اثر داده نمی شود.

2. خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.

3. برای ارسال مقالات ابتدا باید از طریق منوی ثبت نام، در کنگره ثبت نام نمایید.

4. سپس بر روی قسمت ارسال مقالات (فرم ارسال مقاله) کلیک کرده و نام کاربری و کلمه عبور داده شده را وارد نمایید.

5. ارائه دهنده مقاله، بایستی مقاله را ارسال نماید.

6. در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.

7. در تکمیل فرم خلاصه مقالات نکات زیر حتماً مورد توجه قرار گیرد:

·         عنوان مقاله حتی الامکان مختصر و توصیف کننده متن مقاله باشد.

·         اسامی نویسندگان همکار در قسمت Authors ذکر شده و فرد ارائه دهنده مقاله در قسمت Presenting Author مشخص گردد.

·         نحوه ارائه مقاله (سخنرانی، پوستر) در قسمت Presentation Type حتماً مشخص شود.

·         برای ارسال خلاصه مقاله، باید حداکثر 300 کلمه در فرم مربوطه تایپ گردد و بیش از این مقدار پذیرفته نخواهد شد.( خلاصه مقاله خود را در این قسمت copy و paste کنید.)

·         در قسمت Subject مشخص گردد که مقاله ارسالی عمدتاً در زمینه چه موضوعی می باشد.

·         خلاصه مقالات پزوهشی باید دارای ساختار معمول خلاصه مقالات علمی (شامل هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری) باشند.

·         در صورتی که خلاصه مقاله ارسالی مروری یا آموزشی می باشد، به منظور ارسال خلاصه مقاله از قسمت مقاله مروری استفاده نمایید.

·         *فایل مقاله ارسالی در قالب برنامه Word (Microsoft Word 97,2003,2007,2010,2013) باشد.

·         برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman  استفاده گردد.

·         *عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.

·         *متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.

·         به جز اختصارات استاندارد و معمول، اختصارات ذکر شده در مقاله برای اولین بار باید به طور کامل در پرانتز ذکر گردد.

·         جهت ویرایش بعدی، می توانید در محدوده زمانی تعیین شده با وارد کردن Username و Password خود به متن مقاله دسترسی یابید.

8.     از آنجایی که خلاصه مقالات به همان شکل ارسالی منتشر خواهد شد، لذا حتی  الامکان با سبک  صحیح  نگارش شده و از نظر نداشتن غلط املایی بررسی دقیق گردد.

 

برای ارسال مقاله اینجا کلیک کنید

 

نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
فرم ثبت نام در کنگره راهنمای ارسال خلاصه مقاله لیست کارگاه های کنگره معرفی کنگره
گالری
اخبار
عضویت در خبرنامه
حامیان کنگره
لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه وارد کنید
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 496
ماه جاری 40163
کل مراجعات 591342
نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد - بن بست سوم - پلاک 2 - واحد 4
شماره تماس: 88223500-021 -شماره فکس: 88223400-021
رایانامه: info@ioac.ir