صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
ثبت نام شدگان سمینار Seminar pre registered
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ليست كلی

ردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 م  م اپتومتریست-دکترای حرفه ای 00123466 ثبت نام اولیه
 2 مهتاب  مالکی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 3 جمال  مامندی اپتومتريست-کارشناس 1181 ثبت نام قطعی
 4 فاطمه  مبارکی اپتومتريست-کارشناس ب698 ثبت نام قطعی
 5 منصور  مجتهدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 6 امید  مجتهدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 مریم  مجدانی اپتومتريست-کارشناس ب1544 ثبت نام قطعی
 8 منیره  محجوب اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 سیده ام البنبن  محجوب اپتومتريست-کارشناس 1034-ب ثبت نام قطعی
 10 علی  محرمی اپتومتريست-کارشناس ب108 ثبت نام قطعی
 11 نیلوفر  محزونی اپتومتريست-کارشناس 1391 ثبت نام قطعی
 12 مهری  محسنی اپتومتريست-کارشناس 601 ثبت نام قطعی
 13 محمد جواد  محسنی نژاد اپتومتريست-کارشناس 2282 ثبت نام قطعی
 14 محسن  محسنی نژاد اپتومتريست-کارشناس 2281 ثبت نام اولیه
 15 سحر  محقق اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2515 ثبت نام اولیه
 16 کمال  محمدپور اپتومتريست-کارشناس 1821 ثبت نام قطعی
 17 علیرضا  محمدپور اپتومتريست-کارشناس 123-ب ثبت نام اولیه
 18 حسين  محمدربيع چشم پزشک 22634 ثبت نام قطعی
 19 صمد  محمدزاده اپتومتريست-کارشناس ب-928 ثبت نام قطعی
 20 مهرنوش  محمدزاده اپتومتريست-کارشناس ب683 ثبت نام قطعی
 21 سمانه  محمدزاده اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-194 ثبت نام قطعی
 22 محمدرضا  محمدعلیها اپتومتريست-کارشناس 397 ثبت نام قطعی
 23 جواد  محمدنژاد اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب162 ثبت نام اولیه
 24 محمد  محمديان نيا اپتومتريست-کارشناس ب-1510 ثبت نام اولیه
 25 محمد صدیق  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-952 ثبت نام قطعی
 26 کامران  محمدی اپتومتريست-کارشناس ب - ???? ثبت نام قطعی
 27 سعیده  محمدی اپتومتريست-کارشناس 2064 ثبت نام قطعی
 28 محمود  محمدی اپتومتريست-کارشناس 1105_ب ثبت نام قطعی
 29 آرزو  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 30 مطهره  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 31 ناهید  محمدی اپتومتريست-کارشناس 2472 ثبت نام قطعی
 32 افشین  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 33 نازنین زینب  محمدی اپتومتريست-کارشناس ب 2306 ثبت نام اولیه
 34 ادریس  محمدی دانشجو ثبت نام قطعی
 35 روژین  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 36 علیرضا  محمدی کاندیدای دکترای اپتومتری ب-1100 ثبت نام قطعی
 37 راضیه  محمدی دانشجو ثبت نام قطعی
 38 مهدی  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_65 ثبت نام قطعی
 39 بهمن  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 40 الهام  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1700 ثبت نام قطعی
 41 مرتضی  محمدی اپتومتريست-کارشناس ب 1554 ثبت نام قطعی
 42 مهدی  محمدی اپتومتريست-کارشناس 409 ثبت نام قطعی
 43 مهرنوش  محمدی اپتومتريست-کارشناس 1107-ب ثبت نام قطعی
 44 جمال  محمدی بلبان اباد اپتومتريست-کارشناس ب-2026 ثبت نام قطعی
 45 زهره  محمدی ثانی دانشجو ثبت نام اولیه
 46 یونس  محمدی مطلق اپتومتريست-کارشناس ب1711 ثبت نام قطعی
 47 محدثه  محمدی نیا اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 48 ولی الله  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ب - 660 ثبت نام قطعی
 49 محمدرضا  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 50 ماندانا  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ب_137 ثبت نام قطعی
 51 فهیمه  محمدیان امیری اپتومتريست-کارشناس 731 ثبت نام اولیه
 52 پریا  محمدیانی نژاد اپتومتريست-کارشناس ب1489 ثبت نام قطعی
 53 واحد  محمودتختی اپتومتريست-کارشناس ب-1675 ثبت نام قطعی
 54 علی  محمودنیا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 55 فریناز  محمودی خسروی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 433ب ثبت نام قطعی
 56 طاهره  محمودی میمند اپتومتريست-کارشناس 512-ب ثبت نام قطعی
 57 پروین  مختاری اپتومتریست-دکترای تخصصی 1708 ثبت نام قطعی
 58 مرجانه  مختاری نصر اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 59 فهیمه  مدرسی اپتومتريست-کارشناس 1710 ثبت نام قطعی
 60 مینا  مدرسی اپتومتريست-کارشناس 1333 ثبت نام قطعی
 61 سمیه  مرادپور اپتومتريست-کارشناس 1434 ثبت نام قطعی
 62 نادر  مرادزاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 63 کاوه  مرادی اپتومتريست-کارشناس ب-2108 ثبت نام قطعی
 64 آذر  مرادی اپتومتريست-کارشناس 2311 ثبت نام قطعی
 65 فاطمه  مرادی اپتومتريست-کارشناس ب- 2381 ثبت نام اولیه
 66 علی  مرادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 67 سعید  مرادی اپتومتريست-کارشناس ب-827 ثبت نام قطعی
 68 مهری  مرادی دانشجو ثبت نام قطعی
 69 فریده  مرادی خواه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 70 عبدالحمید  مرادی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-350 ثبت نام قطعی
 71 سيد مجتبي  مرتضايي اپتومتريست-کارشناس 828-ب ثبت نام قطعی
 72 مریم  مرتضی زاده میمند اپتومتريست-کارشناس 1337 ثبت نام قطعی
 73 نجمه  مرشدي علمداري اپتومتريست-کارشناس 520ب ثبت نام قطعی
 74 راحله  مروج کاندیدای دکترای اپتومتری ب-979 ثبت نام قطعی
 75 فرهاد  مسافری اپتومتريست-کارشناس ب_398 ثبت نام قطعی
 76 سمیرا  مسرور اپتومتريست-کارشناس ب-1246 ثبت نام قطعی
 77 رضوان  مسرور اپتومتريست-کارشناس 1904 ثبت نام قطعی
 78 بهاره  مسعودی اپتومتريست-کارشناس 1484 ثبت نام اولیه
 79 علی  مسکرانیان اپتومتريست-کارشناس ب 277 ثبت نام قطعی
 80 زکیه  مشایخی دانشجو ثبت نام اولیه
 81 زهرا  مشکسار اپتومتريست-کارشناس ب_32 ثبت نام قطعی
 82 فرنام  مشیری ترخانی اپتومتريست-کارشناس 1115 ثبت نام قطعی
 83 مژگان  مصباح حصاری اپتومتريست-کارشناس ب-616 ثبت نام قطعی
 84 غلامرضا  مصدقیان اپتومتريست-کارشناس ب- 458 ثبت نام قطعی
 85 متین  مصطفایی روزبهانی اپتومتريست-کارشناس 1724 ثبت نام قطعی
 86 کاظم  مصطفوی نام اپتومتريست-کارشناس 1832 ثبت نام قطعی
 87 مینا  مصطفوی یزدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 88 سمیه  مصطفی زاده همراه ثبت نام قطعی
 89 سید علی  مصطفی نژاد اپتومتريست-کارشناس ب-509 ثبت نام اولیه
 90 نرگس  مصلحی مقدم اپتومتریست-کارشناسی ارشد 83 ثبت نام قطعی
 91 فهیمه سادات  مصلی نژاد اپتومتريست-کارشناس ب-732 ثبت نام اولیه
 92 حسن  مصوری نظام آباد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 93 سولماز  مطاعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2317 ثبت نام قطعی
 94 ندا  مظاهري تهراني اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1257 ثبت نام قطعی
 95 مهدی  مظفری اپتومتريست-کارشناس 596 ثبت نام اولیه
 96 محمد رضا  مظفری اپتومتريست-کارشناس ب-564 ثبت نام قطعی
 97 سپیده  مظلوم دیزجی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 98 سيده مريم  معافي مدني اپتومتريست-کارشناس ب-2134 ثبت نام قطعی
 99 راضیه  معتمدی اپتومتريست-کارشناس ب-1082 ثبت نام قطعی
 100 بابک  معصومیان چشم پزشک 73321 ثبت نام قطعی
 101 مریم  معظم ابادی اپتومتريست-کارشناس 923-ب ثبت نام قطعی
 102 جلیل  معظمی همراه ثبت نام قطعی
 103 سعید  معظمی گودرزی اپتومتريست-کارشناس 1039-ب ثبت نام قطعی
 104 اشرف  معظمی گودرزی اپتومتريست-کارشناس 383_ب ثبت نام قطعی
 105 الهام  معماریان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 106 علي  معيت ايواتلو اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_35 ثبت نام قطعی
 107 فائزه  معين پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 108 محمد  معیت اپتومتریست-کارشناسی ارشد 180 ثبت نام قطعی
 109 احمد  مغاری اپتومتريست-کارشناس ب12 ثبت نام قطعی
 110 نرگس  مقدس اپتومتريست-کارشناس ب238 ثبت نام قطعی
 111 آزاده  مقدم اپتومتريست-کارشناس ب714 ثبت نام قطعی
 112 علی  مقدم اپتومتريست-کارشناس ب-226 ثبت نام قطعی
 113 مسعود  مقصودلو اپتومتريست-کارشناس ب1047 ثبت نام قطعی
 114 مرضیه  ملاح نسب اپتومتريست-کارشناس ب 2356 ثبت نام قطعی
 115 جواد  ملایی کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام قطعی
 116 مهری  ملایی اپتومتريست-کارشناس 161_ب ثبت نام قطعی
 117 محمد  ملك محمد اپتومتريست-کارشناس 2297 ثبت نام قطعی
 118 مونا  ملك محمد اپتومتريست-کارشناس 1718 ثبت نام قطعی
 119 الهه  ملكشي اپتومتريست-کارشناس 1798 ثبت نام قطعی
 120 بیژن  ملک پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-77 ثبت نام قطعی
 121 بهزاد  ملک پور اپتومتريست-کارشناس ب-1283 ثبت نام قطعی
 122 نامدار  ملک پور اپتومتريست-کارشناس ب- 1385 ثبت نام قطعی
 123 الهام  ملک قاسمی اپتومتريست-کارشناس ب1490 ثبت نام قطعی
 124 عرفان  ملکی اپتومتريست-کارشناس 2158 ثبت نام قطعی
 125 سروناز  ملیحی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1049-ب ثبت نام قطعی
 126 محمد  منصوری اپتومتريست-کارشناس 1650 ثبت نام قطعی
 127 اکرم  منصوری اپتومتريست-کارشناس 2092-ب ثبت نام قطعی
 128 حمید رضا  منصوریان اپتومتريست-کارشناس 1118 ثبت نام اولیه
 129 سيده مونا  منعميان اپتومتريست-کارشناس 1094 ثبت نام قطعی
 130 نعیمه  منفرد اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1692 ثبت نام قطعی
 131 مهسا  منوچهری نسب اپتومتريست-کارشناس 1666 ثبت نام اولیه
 132 محمدرضا  منیری تیلکی اپتومتريست-کارشناس 1096 ثبت نام اولیه
 133 علی  مهاجری اپتومتريست-کارشناس 50 ثبت نام قطعی
 134 علی اکبر  مهدوی اپتومتريست-کارشناس B369 ثبت نام قطعی
 135 محمد  مهدی اپتومتريست-کارشناس ب-751 ثبت نام قطعی
 136 نسرین  مهدی پور اپتومتريست-کارشناس 653_ب ثبت نام قطعی
 137 احسان  مهدیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 138 پریسا  مهدیپورثانی اپتومتريست-کارشناس ب275 ثبت نام قطعی
 139 خشایار  مهدیزاده کاشی اپتومتريست-کارشناس ب1773 ثبت نام قطعی
 140 فاطمه  مهرابی دانشجو ثبت نام قطعی
 141 ونوس  مهربخش اپتومتريست-کارشناس ب-1143 ثبت نام قطعی
 142 عباس  مهری اواتی اپتومتريست-کارشناس 344 ثبت نام قطعی
 143 سارا  مهمان نوازان اپتومتريست-کارشناس ب 1423 ثبت نام قطعی
 144 محمد امین  مهیجی دانشجو ثبت نام قطعی
 145 شهرزاد  موثق نکونام اپتومتريست-کارشناس b 272 ثبت نام قطعی
 146 حمید  موحدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 147 فاطمه  موری اپتومتريست-کارشناس ب-1570 ثبت نام قطعی
 148 نسرین  موسوی دانشجو ثبت نام قطعی
 149 زهراسادات  موسوی اپتومتريست-کارشناس 376ب ثبت نام قطعی
 150 سیده لعیا  موسوی اپتومتريست-کارشناس ب-1559 ثبت نام قطعی
 151 سیده هدی  موسوی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 152 حسین  موسوی اپتومتريست-کارشناس 543 ثبت نام قطعی
 153 میر طالب  موسوی اضماره اپتومتريست-کارشناس ب-158 ثبت نام قطعی
 154 سیدمصطفی  مومن زاده شوشتری همراه ثبت نام قطعی
 155 سید محمد  مومنی شکتایی اپتومتريست-کارشناس 672-ب ثبت نام قطعی
 156 مهسا  مونسان اپتومتريست-کارشناس ب-1539 ثبت نام اولیه
 157 سپیده  موید صادقی اپتومتريست-کارشناس 2162 ثبت نام قطعی
 158 شهين  ميرابا اپتومتريست-کارشناس 1104ب ثبت نام قطعی
 159 شهرزاد  ميرزاحسيني اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1721 ثبت نام اولیه
 160 سپيده  ميرزاخان كرداميري اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 161 نسرین  مکرمی اپتومتريست-کارشناس ب-965 ثبت نام قطعی
 162 امیرحسین  میر فندرسکی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1800 ثبت نام قطعی
 163 نسرین سادات  میر مهدی کمجانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 164 سعید  میراحمدی اپتومتريست-کارشناس 2/24/63742 ثبت نام اولیه
 165 فاطمه  میرجانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 166 مهناز  میرجلیلی اپتومتريست-کارشناس 1829 ثبت نام قطعی
 167 علی اصغر  میرزائی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 168 محسن  میرزائی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1803 ثبت نام قطعی
 169 لیلا  میرزائی صبا اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1905 ثبت نام قطعی
 170 عباس  میرزاابوالقاسم حکیم اپتومتريست-کارشناس B.53 ثبت نام قطعی
 171 علی  میرزاجانی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 172 مریم  میرزاحسینی اپتومتريست-کارشناس ب764 ثبت نام قطعی
 173 مینا  میرزادگان اپتومتريست-کارشناس ب-1236 ثبت نام قطعی
 174 مرضیه  میرزایی اپتومتريست-کارشناس ب501 ثبت نام قطعی
 175 انیس  میرزایی اپتومتريست-کارشناس 2110 ثبت نام قطعی
 176 حسین  میرزایی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 177 سیده مریم  میرشمسی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 178 سید سعید  میرطیبی اپتومتريست-کارشناس 408 ثبت نام قطعی
 179 سیده زهرا  میرعابدینی اپتومتريست-کارشناس 2463 ثبت نام قطعی
 180 سیده محبوبه  میرقاسمی دانشجو ثبت نام قطعی
 181 زهره  میری اپتومتريست-کارشناس ب-411 ثبت نام اولیه
 182 یاسر  میزبان اپتومتريست-کارشناس 1949 ثبت نام قطعی
 183 نرگس  مینایی پور اپتومتريست-کارشناس 1725 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:158       سیمپوزیوم آشنایی با ترکیب تیم توانبخشی بینایی و نقش هر کدام        کارگاه تخصصی پریمتری، استراتژی ها و تفسیر.        کارگاه کاربردی جدیدترین طراحی در عدسیهای تدریجی. روز دوم کنگره       سیمپوزیوم آشنایی با جراحی های ریفرکتیو، تشابهات و تفاوتها        فراخوان دریافت خلاصه مقاله در بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
فراخوان ارسال مقالات
ورود اعضا

 

ارسال خلاصه مقاله به بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران تا تاریخ 10  اردیبهشت 1398 امکان پذیر خواهد بود.

پژوهشگرانی که تمایل به ارسال خلاصه مقاله جهت کنگره را دارند، لازم است به نکات ذیل  توجه فرمایند:

1. خلاصه مقالات باید به صورت آنلاین از طریق وب سایت ارسال شود.  به خلاصه مقالات ارسال شده توسط نمابر، ایمیل و پست، ترتیب اثر داده نمی شود.

2. خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.

3. برای ارسال مقالات ابتدا باید از طریق منوی ثبت نام، در کنگره ثبت نام نمایید.

4. سپس بر روی قسمت ارسال مقالات (فرم ارسال مقاله) کلیک کرده و نام کاربری و کلمه عبور داده شده را وارد نمایید.

5. ارائه دهنده مقاله، بایستی مقاله را ارسال نماید.

6. در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.

7. در تکمیل فرم خلاصه مقالات نکات زیر حتماً مورد توجه قرار گیرد:

·         عنوان مقاله حتی الامکان مختصر و توصیف کننده متن مقاله باشد.

·         اسامی نویسندگان همکار در قسمت Authors ذکر شده و فرد ارائه دهنده مقاله در قسمت Presenting Author مشخص گردد.

·         نحوه ارائه مقاله (سخنرانی، پوستر) در قسمت Presentation Type حتماً مشخص شود.

·         برای ارسال خلاصه مقاله، باید حداکثر 300 کلمه در فرم مربوطه تایپ گردد و بیش از این مقدار پذیرفته نخواهد شد.( خلاصه مقاله خود را در این قسمت copy و paste کنید.)

·         در قسمت Subject مشخص گردد که مقاله ارسالی عمدتاً در زمینه چه موضوعی می باشد.

·         خلاصه مقالات پزوهشی باید دارای ساختار معمول خلاصه مقالات علمی (شامل هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری) باشند.

·         در صورتی که خلاصه مقاله ارسالی مروری یا آموزشی می باشد، به منظور ارسال خلاصه مقاله از قسمت مقاله مروری استفاده نمایید.

·         *فایل مقاله ارسالی در قالب برنامه Word (Microsoft Word 97,2003,2007,2010,2013) باشد.

·         برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman  استفاده گردد.

·         *عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.

·         *متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.

·         به جز اختصارات استاندارد و معمول، اختصارات ذکر شده در مقاله برای اولین بار باید به طور کامل در پرانتز ذکر گردد.

·         جهت ویرایش بعدی، می توانید در محدوده زمانی تعیین شده با وارد کردن Username و Password خود به متن مقاله دسترسی یابید.

8.     از آنجایی که خلاصه مقالات به همان شکل ارسالی منتشر خواهد شد، لذا حتی  الامکان با سبک  صحیح  نگارش شده و از نظر نداشتن غلط املایی بررسی دقیق گردد.

 

برای ارسال مقاله اینجا کلیک کنید

 

نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
فرم ثبت نام در کنگره راهنمای ارسال خلاصه مقاله لیست کارگاه های کنگره معرفی کنگره
گالری
اخبار
عضویت در خبرنامه
حامیان کنگره
لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه وارد کنید
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 515
ماه جاری 40182
کل مراجعات 591361
نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد - بن بست سوم - پلاک 2 - واحد 4
شماره تماس: 88223500-021 -شماره فکس: 88223400-021
رایانامه: info@ioac.ir