صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
ثبت نام شدگان سمینار Seminar pre registered
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ليست كلی

ردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 زینب  مالک اپتومتريست-کارشناس 3446 ثبت نام قطعی
 2 بهروز  مالکی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-181 ثبت نام قطعی
 3 زینب  مالکی دانشجو ثبت نام قطعی
 4 جمال  مامندی اپتومتريست-کارشناس 1181 ثبت نام قطعی
 5 اختر  متولی حقیقی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 6 منصور  مجتهدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 امید  مجتهدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 8 مریم  مجدانی اپتومتريست-کارشناس ب1544 ثبت نام قطعی
 9 رقیه  محب خواه اپتومتريست-کارشناس ب_756 ثبت نام قطعی
 10 مهدي  محترم اپتومتريست-کارشناس 371 ثبت نام قطعی
 11 سیده ام البنبن  محجوب اپتومتريست-کارشناس 1034-ب ثبت نام قطعی
 12 علی  محرمی اپتومتريست-کارشناس ب108 ثبت نام قطعی
 13 محمد جواد  محسنی نژاد اپتومتريست-کارشناس 2282 ثبت نام قطعی
 14 محسن  محسنی نژاد اپتومتريست-کارشناس 2281 ثبت نام قطعی
 15 سحر  محقق اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2515 ثبت نام قطعی
 16 میترا  محمد زاده مظفری اپتومتريست-کارشناس 535ب ثبت نام قطعی
 17 کمال  محمدپور اپتومتريست-کارشناس 1821 ثبت نام قطعی
 18 علیرضا  محمدپور اپتومتريست-کارشناس 123-ب ثبت نام قطعی
 19 صمد  محمدزاده اپتومتريست-کارشناس ب-928 ثبت نام قطعی
 20 مهرنوش  محمدزاده اپتومتريست-کارشناس ب683 ثبت نام قطعی
 21 سمانه  محمدزاده اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-194 ثبت نام قطعی
 22 نادر  محمدزاده دودران اپتومتريست-کارشناس 2289 ثبت نام قطعی
 23 محمدرضا  محمدعلیها اپتومتريست-کارشناس 397 ثبت نام قطعی
 24 جواد  محمدنژاد اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب162 ثبت نام قطعی
 25 محمد  محمديان نيا اپتومتريست-کارشناس ب-1510 ثبت نام قطعی
 26 الهه  محمدی اپتومتريست-کارشناس ب-1989 ثبت نام قطعی
 27 محمد صدیق  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-952 ثبت نام قطعی
 28 کامیار  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 29 مرضیه  محمدی دانشجو ثبت نام اولیه
 30 زهره  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1776 ثبت نام اولیه
 31 کامران  محمدی اپتومتريست-کارشناس ب - ???? ثبت نام قطعی
 32 آرزو  محمدی دانشجو ثبت نام اولیه
 33 افشین  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 34 علیرضا  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 35 مهدی  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_65 ثبت نام قطعی
 36 روژین  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 37 نازنین زینب  محمدی اپتومتريست-کارشناس ب 2306 ثبت نام قطعی
 38 زهرا  محمدی دانشجو ثبت نام قطعی
 39 بهمن  محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 40 الهام  محمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1700 ثبت نام قطعی
 41 مهدی  محمدی اپتومتريست-کارشناس 409 ثبت نام قطعی
 42 مهرنوش  محمدی اپتومتريست-کارشناس 1107-ب ثبت نام قطعی
 43 جمال  محمدی بلبان اباد اپتومتريست-کارشناس ب-2026 ثبت نام قطعی
 44 زهره  محمدی ثانی دانشجو ثبت نام قطعی
 45 یونس  محمدی مطلق اپتومتريست-کارشناس ب1711 ثبت نام قطعی
 46 ماندانا  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ب_137 ثبت نام اولیه
 47 محمدرضا  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 48 محمد  محمدیان دانشجو ثبت نام قطعی
 49 ولی الله  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ب - 660 ثبت نام قطعی
 50 مصطفی  محمدیان اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 51 فهیمه  محمدیان امیری اپتومتريست-کارشناس 731 ثبت نام قطعی
 52 پریا  محمدیانی نژاد اپتومتريست-کارشناس ب1489 ثبت نام قطعی
 53 واحد  محمود تختی اپتومتريست-کارشناس ب-1675 ثبت نام قطعی
 54 علی  محمودنیا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 55 زهرا  محمودی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 888 ثبت نام اولیه
 56 فریناز  محمودی خسروی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 433ب ثبت نام قطعی
 57 طاهره  محمودی میمند اپتومتريست-کارشناس 512-ب ثبت نام قطعی
 58 علی  مختاری اپتومتريست-کارشناس ب353 ثبت نام قطعی
 59 پروین  مختاری اپتومتریست-دکترای تخصصی 1708 ثبت نام قطعی
 60 مرجانه  مختاری نصر اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 61 سپیده  مختاریان اپتومتريست-کارشناس 2292 ثبت نام قطعی
 62 فهیمه  مدرسی اپتومتريست-کارشناس 1710 ثبت نام قطعی
 63 سمیه  مرادپور اپتومتريست-کارشناس 1434 ثبت نام قطعی
 64 نادر  مرادزاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 65 کاوه  مرادی اپتومتريست-کارشناس ب-2108 ثبت نام اولیه
 66 فاطمه  مرادی اپتومتريست-کارشناس 701 ثبت نام اولیه
 67 رها  مرادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 718 ثبت نام قطعی
 68 سعید  مرادی اپتومتريست-کارشناس ب-827 ثبت نام قطعی
 69 فاطمه  مرادی اپتومتريست-کارشناس ب- 2381 ثبت نام قطعی
 70 فریده  مرادی خواه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 71 عبدالحمید  مرادی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-350 ثبت نام قطعی
 72 سيد مجتبي  مرتضايي اپتومتريست-کارشناس 828-ب ثبت نام قطعی
 73 مریم  مرتضی زاده میمند اپتومتريست-کارشناس 1337 ثبت نام قطعی
 74 نجمه  مرشدي علمداري اپتومتريست-کارشناس 520ب ثبت نام قطعی
 75 راحله  مروج اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-979 ثبت نام اولیه
 76 فرهاد  مسافری اپتومتريست-کارشناس ب_398 ثبت نام قطعی
 77 سمیرا  مسرور اپتومتريست-کارشناس ب-1246 ثبت نام قطعی
 78 رضوان  مسرور اپتومتريست-کارشناس 1904 ثبت نام قطعی
 79 ناهید  مسعودنیا اپتومتريست-کارشناس 1885 ثبت نام قطعی
 80 بهاره  مسعودی اپتومتريست-کارشناس 1484 ثبت نام قطعی
 81 علی  مسکرانیان اپتومتريست-کارشناس ب277 ثبت نام اولیه
 82 فائزه  مشایخی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 83 زهرا  مشکسار اپتومتريست-کارشناس ب_32 ثبت نام قطعی
 84 فرنام  مشیری ترخانی اپتومتريست-کارشناس 1115 ثبت نام قطعی
 85 مژگان  مصباح حصاری اپتومتريست-کارشناس ب-616 ثبت نام قطعی
 86 غلامرضا  مصدقیان اپتومتريست-کارشناس ب- 458 ثبت نام قطعی
 87 متین  مصطفایی روزبهانی اپتومتريست-کارشناس 1724 ثبت نام اولیه
 88 سید هادی  مصطفوی اپتومتريست-کارشناس ب 1171 ثبت نام قطعی
 89 کاظم  مصطفوی نام اپتومتريست-کارشناس 1832 ثبت نام قطعی
 90 مینا  مصطفوی یزدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 91 سید علی  مصطفی نژاد اپتومتريست-کارشناس ب-509 ثبت نام قطعی
 92 نرگس  مصلحی مقدم اپتومتریست-کارشناسی ارشد 83 ثبت نام قطعی
 93 فهیمه سادات  مصلی نژاد اپتومتريست-کارشناس ب-732 ثبت نام اولیه
 94 حسن  مصوری نظام آباد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 95 مریم  مطلبی اپتومتريست-کارشناس 1624 ثبت نام اولیه
 96 سیده سارا  مطهر اپتومتريست-کارشناس ب-1555 ثبت نام قطعی
 97 ندا  مظاهري تهراني اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1257 ثبت نام قطعی
 98 مهدی  مظفری اپتومتريست-کارشناس 596 ثبت نام قطعی
 99 محمد رضا  مظفری اپتومتريست-کارشناس ب-564 ثبت نام قطعی
 100 سپیده  مظلوم دیزجی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 101 سيده مريم  معافي مدني اپتومتريست-کارشناس ب-2134 ثبت نام قطعی
 102 راضیه  معتمدی اپتومتريست-کارشناس ب-1082 ثبت نام قطعی
 103 نسرين  معصومي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1742 ثبت نام قطعی
 104 مریم  معظم ابادی اپتومتريست-کارشناس 923-ب ثبت نام قطعی
 105 جلیل  معظمی همراه ثبت نام قطعی
 106 اشرف  معظمی گودرزی اپتومتريست-کارشناس 383_ب ثبت نام قطعی
 107 الهام  معماریان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 108 شيما معين  معين اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 109 فائزه  معين پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 110 محمد  معیت اپتومتریست-کارشناسی ارشد 180 ثبت نام قطعی
 111 محمدرضا  معینی تبار اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 112 احمد  مغاری اپتومتريست-کارشناس ب12 ثبت نام قطعی
 113 لطیفه  مقدسی اپتومتريست-کارشناس ب-1888 ثبت نام قطعی
 114 آزاده  مقدم اپتومتريست-کارشناس ب714 ثبت نام قطعی
 115 مسعود  مقصودلو اپتومتريست-کارشناس ب1047 ثبت نام قطعی
 116 مرضیه  ملاح نسب اپتومتريست-کارشناس ب 2356 ثبت نام قطعی
 117 مهری  ملایی اپتومتريست-کارشناس 161_ب ثبت نام قطعی
 118 فاطمه  ملحان دانشجو ثبت نام اولیه
 119 مونا  ملك محمد اپتومتريست-کارشناس 1718 ثبت نام قطعی
 120 محمد  ملك محمد اپتومتريست-کارشناس 2297 ثبت نام قطعی
 121 الهه  ملكشي اپتومتريست-کارشناس 1798 ثبت نام قطعی
 122 بیژن  ملک پور اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-77 ثبت نام قطعی
 123 بهزاد  ملک پور اپتومتريست-کارشناس ب-1283 ثبت نام اولیه
 124 نامدار  ملک پور اپتومتريست-کارشناس ب- 1385 ثبت نام قطعی
 125 الهام  ملک قاسمی اپتومتريست-کارشناس ب1490 ثبت نام قطعی
 126 عرفان  ملکی اپتومتريست-کارشناس 2158 ثبت نام قطعی
 127 اکرم  منصوری اپتومتريست-کارشناس 2092-ب ثبت نام قطعی
 128 محمد  منصوری اپتومتريست-کارشناس 1650 ثبت نام قطعی
 129 سيده مونا  منعميان اپتومتريست-کارشناس 1094 ثبت نام قطعی
 130 زهرا  منوچهری اپتومتريست-کارشناس 1252-ب ثبت نام قطعی
 131 مهسا  منوچهری نسب اپتومتريست-کارشناس 1666 ثبت نام قطعی
 132 محمدرضا  منیری تیلکی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1096 ثبت نام قطعی
 133 علی  مهاجری اپتومتريست-کارشناس 50 ثبت نام قطعی
 134 سهراب  مهدوی اپتومتريست-کارشناس 1313 ثبت نام قطعی
 135 نسرین  مهدی پور اپتومتريست-کارشناس 653_ب ثبت نام قطعی
 136 پریسا  مهدیپورثانی اپتومتريست-کارشناس ب275 ثبت نام قطعی
 137 خشایار  مهدیزاده کاشی اپتومتريست-کارشناس ب1773 ثبت نام قطعی
 138 فاطمه  مهرابی دانشجو ثبت نام اولیه
 139 ونوس  مهربخش اپتومتريست-کارشناس ب-1143 ثبت نام قطعی
 140 شكوفه  مهرجويان اپتومتريست-کارشناس ب2038 ثبت نام قطعی
 141 عباس  مهری اواتی اپتومتريست-کارشناس 344 ثبت نام قطعی
 142 سارا  مهمان نوازان اپتومتريست-کارشناس ب 1423 ثبت نام قطعی
 143 شهرزاد  موثق نکونام اپتومتريست-کارشناس b 272 ثبت نام قطعی
 144 حمید  موحدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 145 فاطمه  موری اپتومتريست-کارشناس ب-1570 ثبت نام قطعی
 146 نسرین  موسوی دانشجو ثبت نام قطعی
 147 سیده طوبی  موسوی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب 1474 ثبت نام قطعی
 148 زهراسادات  موسوی اپتومتريست-کارشناس 376ب ثبت نام قطعی
 149 سیده هدی  موسوی دانشجو ثبت نام قطعی
 150 سیده لعیا  موسوی اپتومتريست-کارشناس ب-1559 ثبت نام قطعی
 151 حسین  موسوی اپتومتريست-کارشناس 543 ثبت نام قطعی
 152 میر طالب  موسوی اضماره اپتومتريست-کارشناس ب-158 ثبت نام قطعی
 153 راضیه  موسویان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 154 سپیده  موسی نژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 155 جواد  مولایی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 156 سید محمد  مومنی شکتایی اپتومتريست-کارشناس 672-ب ثبت نام قطعی
 157 مهسا  مونسان اپتومتريست-کارشناس ب-1539 ثبت نام قطعی
 158 سپیده  موید صادقی اپتومتريست-کارشناس 2162 ثبت نام قطعی
 159 شهين  ميرابا اپتومتريست-کارشناس 1104ب ثبت نام قطعی
 160 شهرزاد  ميرزاحسيني اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1721 ثبت نام قطعی
 161 سپيده  ميرزاخان كرداميري اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 162 ليلا  ميرزايي صبا اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1905 ثبت نام قطعی
 163 نسرین  مکرمی اپتومتريست-کارشناس ب-965 ثبت نام قطعی
 164 نسرین سادات  میر مهدی کمجانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 165 سید محسن  میرابوطالبی اپتومتريست-کارشناس 122 ثبت نام قطعی
 166 نیلوفر  میرانی شیخی اپتومتريست-کارشناس ب_865 ثبت نام قطعی
 167 سمانه سادات  میرباقری اپتومتريست-کارشناس 1302 ثبت نام اولیه
 168 فاطمه  میرجانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 169 مهناز  میرجلیلی اپتومتريست-کارشناس 1829 ثبت نام قطعی
 170 نجمیه السادات  میرجمالی مهرابادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 171 مهسا  میرزا محمدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 172 علی اصغر  میرزائی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 173 محسن  میرزائی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1803 ثبت نام قطعی
 174 علی  میرزاجانی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 175 مریم  میرزاحسینی اپتومتريست-کارشناس ب764 ثبت نام قطعی
 176 مرضیه  میرزایی اپتومتريست-کارشناس ب501 ثبت نام قطعی
 177 انیس  میرزایی اپتومتريست-کارشناس 2110 ثبت نام قطعی
 178 مهران  میرزایی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 179 الهام  میرزایی پور عباس آبادی اپتومتريست-کارشناس 1884 ثبت نام قطعی
 180 سیده مریم  میرشمسی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 181 سید سعید  میرطیبی اپتومتريست-کارشناس 408 ثبت نام قطعی
 182 زهره  میری اپتومتريست-کارشناس ب-411 ثبت نام قطعی
 183 یاسر  میزبان اپتومتريست-کارشناس 1949 ثبت نام قطعی
 184 نرگس  مینایی پور اپتومتريست-کارشناس 1725 ثبت نام قطعی
 185 مرجان  میکاییل وند اپتومتريست-کارشناس ب-630 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:165       رزور بلیط هواپیما       اطلاعیه رزرو هتل        فراخوان دریافت خلاصه مقاله در بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران        فراخوان بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
پیام رئیس کنگره
ورود اعضا

با نام و یاد ایزد منان

امسال بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران را در حالی برگزار خواهیم نمود که انجمن فعالیت خود را با دوره جدیدی از هیات مدیره آغاز خواهد نمود و حضور تک تک شما همکاران عزیز، محققین و دانشجویان گرامی در این همایش بزرگ موجب دلگرمی اعضای هیات مدیره انجمن برای پیشبرد اهداف عالی اپتومتری خواهد بود.

دبیر علمی کنگره امسال استاد فرهیخته جناب آقای دکتر ابراهیم جعفرزاده پور و دبیر اجرایی کنگره همکار گرامی جناب آقای جواد ملایی می باشند که بابت زحمات از این دو بزرگوار کمال تشکر و قدر دانی می گردد.

چند سالی است که جهت شرکت در کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران استقبال بی نظیری از سوی همکاران اپتومتریست از سراسر کشور مشاهده می گردد. بطوریکه در سال گذشته تعداد شرکت کنندگان دارای مجوز اخذ امتیاز باز آموزی از مرز یک هزار نفر گذشت و این استقبال بی نظیر مسئولیت کمیته علمی برای ارائه سخنرانی های به روز و کمیته اجرایی برای اجرای بهتر کنگره را دو چندان می کند که ضمن آرزوی توفیق برای این عزیزان، همه را برای تلاش بیشتر جهت اجرای بهتر دعوت می نمایم.

فضای کنگره نه تنها شرایط تبادل اندیشه ها، ارتباط بیشتر همکاران و به اشتراک گذاشتن تجربه ها بین عزیزان را فراهم می کند بلکه موجب آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با تجهیزات و ملزومات جدید در زمینه حرفه تخصصی نیز خواهد بود که امیدواریم در کنگره امسال شرکت کنندگان محترم از هر دو جنبه کنگره بهرهمند گردند.

در آخر جا دارد از کلیه اعضای کمیته اجرایی و کمیته علمی کنگره و همچنین از روسا و مدیران شرکت های حامی که با یاری این عزیزان اینگونه نشست های علمی میسر می گردد سپاسگزاری نمایم.

ارادتمند

دکتر علی میرزاجانی

 

نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
فرم ثبت نام در کنگره راهنمای ارسال خلاصه مقاله لیست کارگاه های کنگره معرفی کنگره
گالری
اخبار
عضویت در خبرنامه
حامیان کنگره
لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه وارد کنید
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 224
ماه جاری 22579
کل مراجعات 448201
نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد - بن بست سوم - پلاک 2 - واحد 4
شماره تماس: 88223500-021 -شماره فکس: 88223400-021
رایانامه: info@ioac.ir