صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
ثبت نام شدگان كارگاه Workshop registered

ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 نسرین آقایی  ب-914  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 2 زهرا آمری گلستان  ب 1205  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 3 نسرین اعظمی توتشامی  ب-908  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 4 ماندانا افشاری نفر افشاری نفر  ب_346  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 5 زهرا اقابابایی  ب1081  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 6 محدثه اميدبخش    Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 7 مژگان پاک بین  ب- 1296  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 8 سپیده جابری    Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 9 ماه نسا جعفري  ب-579  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 10 محمد جلال زاده  2118  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 11 محسن جمالی گندمانی    Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 12 جهانگیر جهانگیری جامه بزرگی  2170  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 13 بهاره حقیقیان    Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 14 رضا خلیل پور  ب-1779  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 15 زهرا دشتی  1320  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 16 هدی دهقانیان حقیقی  929  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 17 حسین رضاپور  ب-1206  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 18 بهجت سادات سعادت  ب-567  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 19 محمدرضا شكاري    Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 20 احمد شیرزاد    Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 21 مهدی صادقی  2376  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 22 محمداسماعیل صمدی  456  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 23 علی عابدینی طالمی  ب-256  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 24 مژده فرهمند فرزانه  243  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 25 فدرا فروزش  ب-188  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 26 گل شهره قرباني    Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 27 منیره قره قول  ب-1887  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 28 محسن محسنی نژاد  2281  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 29 نازنین زینب محمدی  ب 2306  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 30 علی محمودنیا    Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 31 مهری ملایی  161_ب  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 32 زهراسادات موسوی  376ب  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 33 مریم ناصر پیر سرایی  ب-650  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 34 الویرا ناوارته    Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 35 رزرخ ندیمی امیری  2313  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 36 محمد رضا نصرتی  1919  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 37 مهدی نوری صادقی  ب ????  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 38 ابوالفضل نیک مرام  ب435  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 39 نرگس وکیل صادقی  ب-713  Eyegenius  1397/05/24  13:30 - 15:30  سالن 2
 40 جاوید آرمان پور  ب_200  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 41 نسرین آقایی  ب-914  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 42 زهرا آمری گلستان  ب 1205  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 43 سيده سحر ابراهيمي  725  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 44 پروین ارمیون  1697  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 45 سبحان اسلام نیا  2128 ب  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 46 نسرین اعظمی توتشامی  ب-908  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 47 اکبر افشاری  ب - 1703  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 48 ماندانا افشاری نفر افشاری نفر  ب_346  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 49 زهرا اقابابایی  ب1081  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 50 سيده مريم الهى نيا  ب1079  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 51 محدثه اميدبخش    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 52 علی امیرانی  ب_??  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 53 زکریا امینی    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 54 فرنوش ایراندوست  ب-1188  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 55 سیروس بختیاری  502  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 56 مریم بدخش  1219  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 57 علیرضا  براتی  ب-962  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 58 نجاتعلی برزگر  ب-130  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 59 سیدجمال الدین بشاش کاظمی    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 60 سميه بوش  ب_1509  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 61 راحله بیات  ب 621  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 62 مژگان پاک بین  ب- 1296  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 63 عبداله پورعبداله    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 64 شیما پورغلامحسینی  ????_ب  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 65 محمد ابراهیم تولائی  48  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 66 سپیده جابری    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 67 طناز جعفرزاده  ب-463  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 68 محمد جلال زاده  2118  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 69 محسن جمالی گندمانی    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 70 جهانگیر جهانگیری جامه بزرگی  2170  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 71 محمد حدادفرحمند    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 72 مریم حسین زهی شستان  1352  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 73 سعیده حسینی  ب-1580  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 74 سید محسن حسینی  ب-1330  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 75 سیده معصومه حسینی  1245  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 76 بهاره حقیقیان    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 77 ثریا حمیدی  ب - 1331  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 78 معین حمیدی راد    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 79 لیلا خالقی آرا  55  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 80 امير خداپرست  258  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 81 عبدالرحمن خداى وردى  ب-2359  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 82 زهرا دشتی  1320  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 83 هدی دهقانیان حقیقی  929  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 84 سهیل رئوفی    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 85 زهرا رحیمی  ب-995  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 86 اناهیتا رسولی  1426  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 87 حسین رضاپور  ب-1206  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 88 احسان رضایی    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 89 رضوان رفاهیتی  963  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 90 بهنام رمضان پور  ب738  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 91 عرفان رنجوري  ب-1943  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 92 کافی زرگانی  ب-922  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 93 حامد زیوری نادر    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 94 فریده سرتل دشتی  321  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 95 بهجت سادات سعادت  ب-567  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 96 زهرا سهرابی  1254  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 97 نرگس سیدان    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 98 علیرضا شایسته پور  561  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 99 محمدرضا شكاري    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 100 پرویز شماعی زاده  595  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 101 اسماعیل شمالی  ب-1569  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 102 احمد شیرزاد    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 103 مهدی صادقی  2376  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 104 صدیقه السادات صحرایی جمال الدین کلایی  894ب  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 105 مريم صفاري زاده    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 106 محمداسماعیل صمدی  456  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 107 آزاده طاهری  ب1861  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 108 علی عابدینی طالمی  ب-256  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 109 مرتضی عادلیان    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 110 سعید عباس آبادی  347  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 111 مریم غفاری معز  2327  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 112 سهيلا فتاحي  ب-1121  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 113 مژده فرهمند فرزانه  243  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 114 فدرا فروزش  ب-188  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 115 منیره قره قول  ب-1887  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 116 علي اكبر كلبادي نژاد  484  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 117 منصور مجتهدی    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 118 بهمن محمدی    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 119 نازنین زینب محمدی  ب 2306  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 120 علی محمودنیا    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 121 رضوان مسرور  1904  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 122 مسعود مقصودلو  ب1047  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 123 مرضیه ملاح نسب  ب 2356  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 124 اکرم منصوری  2092-ب  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 125 پریسا مهدیپورثانی  ب275  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 126 زهراسادات موسوی  376ب  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 127 مریم ناصر پیر سرایی  ب-650  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 128 الویرا ناوارته    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 129 مهدی نوری صادقی  ب ????  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 130 ابوالفضل نیک مرام  ب435  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 131 ندا همت دار  687  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 132 نازیلا واعظ زاده  ب186  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 133 نرگس وکیل صادقی  ب-713  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 134 بنفشه وکیلیان  1278  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 135 زهرا کلانتری  1794  فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 136 فریبا یوسفمند    فیت لنزهای مالتی فوکال نرم  1397/05/24  16:00 - 18:00  سالن 2
 137 جاوید آرمان پور  ب_200  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 138 فاطمه آزاد شهرکی  1900  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 139 نسرین آقایی  ب-914  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 140 زهرا آمری گلستان  ب 1205  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 141 رضا احمدی چوبدار  199  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 142 اسیه احمدی نورالدین وند  2147  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 143 پروین ارمیون  1697  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 144 نجمه ازادبخت  1020  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 145 سبحان اسلام نیا  2128 ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 146 نسرین اعظمی توتشامی  ب-908  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 147 اکبر افشاری  ب - 1703  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 148 ماندانا افشاری نفر افشاری نفر  ب_346  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 149 زهرا اقابابایی  ب1081  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 150 سيده مريم الهى نيا  ب1079  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 151 محدثه اميدبخش    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 152 علی امیرانی  ب_??  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 153 زکریا امینی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 154 معصومه انتظاری    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 155 فرنوش ایراندوست  ب-1188  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 156 وحیده بابایی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 157 شیوا باقری  ب-1348  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 158 علیرضا  براتی  ب-962  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 159 نجاتعلی برزگر  ب-130  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 160 سیدجمال الدین بشاش کاظمی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 161 معصومه بهرامی جاجرم  ب 149  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 162 سميه بوش  ب_1509  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 163 مژگان پاک بین  ب- 1296  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 164 مسلم پرنیان  ب 500  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 165 کبری پورجم  1652-ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 166 شیما پورغلامحسینی  ????_ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 167 رامین پیغمبری  1968  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 168 مریم تراب مستعدی  ب444  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 169 الهام تنباکویی  ب-328  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 170 محمد ابراهیم تولائی  48  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 171 سپیده جابری    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 172 طناز جعفرزاده  ب-463  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 173 علی جعفری  ب-2375  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 174 محمد جلال زاده  2118  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 175 فاطمه جمالی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 176 محسن جمالی گندمانی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 177 نرگس جمشیدیان    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 178 جهانگیر جهانگیری جامه بزرگی  2170  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 179 کاوه حدادی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 180 مریم حسین زهی شستان  1352  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 181 سعیده حسینی  ب-1580  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 182 سید محسن حسینی  ب-1330  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 183 سیده معصومه حسینی  1245  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 184 مینا حشمتی  2407  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 185 بهاره حقیقیان    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 186 ثریا حمیدی  ب - 1331  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 187 فاتح حمیدی  2080  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 188 معین حمیدی راد    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 189 سارا حیدرپور  ب656  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 190 نگار خادمي فر    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 191 لادن خاقاني  ب98  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 192 امير خداپرست  258  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 193 عبدالرحمن خداى وردى  ب-2359  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 194 مینا خستوان    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 195 محسن خطبایی  ب-1935  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 196 مرضیه خلج    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 197 رضا خلیل پور  ب-1779  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 198 ناهید دانش نژاد  ب 302  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 199 مریم دباغ بدری    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 200 زهرا دشتی  1320  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 201 هادی دهقان    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 202 هدی دهقانیان حقیقی  929  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 203 راضیه دیانی  ب-1699  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 204 سهیل رئوفی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 205 عبدالهادی رئیس زاده  ب_1140  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 206 زهرا رحیمی  ب-995  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 207 سميه رسولي  2350  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 208 اناهیتا رسولی  1426  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 209 معصومه رضائی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 210 حسین رضاپور  ب-1206  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 211 الهام رضازاده  2069  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 212 رضوان رفاهیتی  963  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 213 بهنام رمضان پور  ب738  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 214 فاطمه رمضانی  ب-136  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 215 عرفان رنجوري  ب-1943  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 216 سمانه زارعی شرق  ب489  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 217 کافی زرگانی  ب-922  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 218 زهرا زرین اعظمی  ب-1709  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 219 حامد زیوری نادر    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 220 هادی ساسانی  ب 1921  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 221 اعظم سالارپور  ب252  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 222 بهجت سادات سعادت  ب-567  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 223 احسان سلطاني  1070ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 224 زهرا سهرابی  1254  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 225 فاطمه شجری کلوخی  1892  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 226 فرزانه شریعتی  ب-1198  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 227 محمدرضا شكاري    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 228 اسماعیل شمالی  ب-1569  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 229 مسعود شهبازی  ب-1876  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 230 احمد شیرزاد    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 231 مهدی صادقی  2376  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 232 محمد صباغی  2242  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 233 صدیقه السادات صحرایی جمال الدین کلایی  894ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 234 مريم صفاري زاده    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 235 محمداسماعیل صمدی  456  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 236 آزاده طاهری  ب1861  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 237 نیلوفر طهرانچی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 238 علی عابدینی طالمی  ب-256  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 239 فرشته عزيزي  1857-ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 240 عليرضا علي اقايي    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 241 مریم غفاری معز  2327  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 242 سهيلا فتاحي  ب-1121  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 243 رضا فرخی فرخانی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 244 مژده فرهمند فرزانه  243  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 245 فدرا فروزش  ب-188  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 246 سیده مریم فقهی  ب_???  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 247 ملیحه قادری  ب_1997  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 248 وحیدرضا قاسمپور  ب-1026  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 249 گل شهره قرباني    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 250 منیره قره قول  ب-1887  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 251 الناز قیصری  ب2039  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 252 راضيه كاظمي  ب-2415  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 253 علي اكبر كلبادي نژاد  484  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 254 منصور مجتهدی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 255 محسن محسنی نژاد  2281  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 256 سمانه محمدزاده  ب-194  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 257 صمد محمدزاده  ب-928  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 258 بهمن محمدی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 259 نازنین زینب محمدی  ب 2306  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 260 علی محمودنیا    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 261 رضوان مسرور  1904  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 262 مژگان مصباح حصاری  ب-616  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 263 نرگس مصلحی مقدم  83  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 264 مرضیه ملاح نسب  ب 2356  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 265 مهری ملایی  161_ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 266 الهام ملک قاسمی  ب1490  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 267 اکرم منصوری  2092-ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 268 نسرین مهدی پور  653_ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 269 پریسا مهدیپورثانی  ب275  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 270 زهراسادات موسوی  376ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 271 یاسر میزبان  1949  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 272 مریم ناصر پیر سرایی  ب-650  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 273 سیده خجسته ناصری  1369  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 274 الویرا ناوارته    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 275 زهرا نجفی  ب-2423  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 276 محمد رضا نصرتی  1919  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 277 مهدی نوری صادقی  ب ????  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 278 اعظم السادات واحد  ب_357  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 279 نازیلا واعظ زاده  ب186  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 280 محمدباقر واعظی دهنوی    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 281 نرگس وکیل صادقی  ب-713  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 282 بنفشه وکیلیان  1278  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 283 شميم يعقوبيان    پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 284 لیلا کاظم خانی  518ب  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 285 زهرا کلانتری  1794  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 286 فرزانه یاسایی  1996  پنل آموزشی مبانی تجویز پریزم  1397/05/25  08:30 - 10:30  سالن 2
 287 جاوید آرمان پور  ب_200  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 288 فاطمه آزاد شهرکی  1900  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 289 نسرین آقایی  ب-914  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 290 زهرا آمری گلستان  ب 1205  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 291 سيده سحر ابراهيمي  725  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 292 اسیه احمدی نورالدین وند  2147  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 293 پروین ارمیون  1697  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 294 نجمه ازادبخت  1020  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 295 نسرین اعظمی توتشامی  ب-908  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 296 اکبر افشاری  ب - 1703  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 297 ماندانا افشاری نفر افشاری نفر  ب_346  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 298 زهرا اقابابایی  ب1081  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 299 سيده مريم الهى نيا  ب1079  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 300 محدثه اميدبخش    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 301 علی امیرانی  ب_??  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 302 زکریا امینی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 303 فاطمه امینی  431  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 304 معصومه انتظاری    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 305 فرنوش ایراندوست  ب-1188  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 306 وحیده بابایی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 307 سیروس بختیاری  502  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 308 مریم بدخش  1219  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 309 علیرضا  براتی  ب-962  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 310 نجاتعلی برزگر  ب-130  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 311 سیدجمال الدین بشاش کاظمی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 312 معصومه بهرامی جاجرم  ب 149  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 313 سميه بوش  ب_1509  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 314 مژگان پاک بین  ب- 1296  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 315 حدیث پورچمنی  1927  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 316 محمد ابراهیم تولائی  48  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 317 سپیده جابری    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 318 آسیه جعفری  1098  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 319 محمد جلال زاده  2118  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 320 فاطمه جمالی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 321 محسن جمالی گندمانی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 322 جهانگیر جهانگیری جامه بزرگی  2170  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 323 طیبه حبیبی کهنه شهری  775-ب  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 324 مریم حسین زهی شستان  1352  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 325 سید حسن حسینی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 326 سید محسن حسینی  ب-1330  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 327 سیده معصومه حسینی  1245  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 328 بهاره حقیقیان    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 329 ثریا حمیدی  ب - 1331  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 330 فاتح حمیدی  2080  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 331 عبدالرحمن خداى وردى  ب-2359  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 332 محسن خطبایی  ب-1935  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 333 رضا خلیل پور  ب-1779  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 334 ناهید دانش نژاد  ب 302  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 335 زهرا دشتی  1320  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 336 هادی دهقان    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 337 هدی دهقانیان حقیقی  929  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 338 سهیل رئوفی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 339 عبدالهادی رئیس زاده  ب_1140  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 340 اناهیتا رسولی  1426  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 341 معصومه رضائی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 342 حسین رضاپور  ب-1206  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 343 الهام رضازاده  2069  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 344 رضوان رفاهیتی  963  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 345 بهنام رمضان پور  ب738  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 346 عرفان رنجوري  ب-1943  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 347 سمانه زارعی شرق  ب489  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 348 کافی زرگانی  ب-922  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 349 زهرا زرین اعظمی  ب-1709  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 350 حامد زیوری نادر    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 351 هادی ساسانی  ب 1921  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 352 بهجت سادات سعادت  ب-567  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 353 مهتاب سلامى  2271-ب  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 354 علیرضا شایسته پور  561  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 355 محمدرضا شكاري    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 356 پرویز شماعی زاده  595  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 357 اسماعیل شمالی  ب-1569  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 358 مسعود شهبازی  ب-1876  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 359 احمد شیرزاد    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 360 مهدی صادقی  2376  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 361 شکوفه صالحی پور  1815  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 362 صدیقه السادات صحرایی جمال الدین کلایی  894ب  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 363 مريم صفاري زاده    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 364 محمداسماعیل صمدی  456  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 365 آزاده طاهری  ب1861  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 366 علی عابدینی طالمی  ب-256  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 367 زینب عبدی  ب-1461  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 368 سعيده عربي  1487  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 369 اعظم غضنفری  712  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 370 مریم غفاری معز  2327  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 371 کبری غفوری  1393-ب  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 372 میلاد غلامی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 373 سهيلا فتاحي  ب-1121  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 374 بهاره فراستی  ب-1258  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 375 مهسا فرامرزیان  ب2204  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 376 مژده فرهمند فرزانه  243  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 377 فدرا فروزش  ب-188  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 378 سیده مریم فقهی  ب_???  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 379 شاهین قادری    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 380 ملیحه قادری  ب_1997  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 381 گل شهره قرباني    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 382 منیره قره قول  ب-1887  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 383 الناز قیصری  ب2039  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 384 علي اكبر كلبادي نژاد  484  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 385 محسن محسنی نژاد  2281  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 386 کمال محمدپور  1821  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 387 بهمن محمدی    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 388 علی محمودنیا    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 389 رضوان مسرور  1904  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 390 مسعود مقصودلو  ب1047  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 391 مرضیه ملاح نسب  ب 2356  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 392 مهری ملایی  161_ب  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 393 اکرم منصوری  2092-ب  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 394 پریسا مهدیپورثانی  ب275  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 395 زهراسادات موسوی  376ب  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 396 نرگس مینایی پور  1725  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 397 مریم ناصر پیر سرایی  ب-650  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 398 سیده خجسته ناصری  1369  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 399 الویرا ناوارته    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 400 زهرا نجفی  ب-2423  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 401 رزرخ ندیمی امیری  2313  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 402 فاطمه نژدحميدي  f52  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 403 محمد رضا نصرتی  1919  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 404 سیما نوری زاد  ب-2116  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 405 مهدی نوری صادقی  ب ????  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 406 پریسا نیک بخت  ب-1011  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 407 ابوالفضل نیک مرام  ب435  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 408 ندا همت دار  687  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 409 اعظم السادات واحد  ب_357  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 410 نازیلا واعظ زاده  ب186  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 411 نرگس وکیل صادقی  ب-713  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 412 بنفشه وکیلیان  1278  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 413 لیلا کاظم خانی  518ب  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 414 زهرا کلانتری  1794  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 415 سمیه کوچی  1674  فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 416 فریبا یوسفمند    فیت عدسی های پروگرسیو و رفع مشکلات آن  1397/05/25  13:30 - 15:30  سالن 2
 417 فاطمه آزاد شهرکی  1900  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 418 نسرین آقایی  ب-914  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 419 زهرا آمری گلستان  ب 1205  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 420 نسرین اعظمی توتشامی  ب-908  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 421 ماندانا افشاری نفر افشاری نفر  ب_346  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 422 زهرا اقابابایی  ب1081  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 423 محدثه اميدبخش    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 424 مسعود بجلي  ب-428  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 425 رضا بختیاری  219  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 426 مرجان بیرجندی  ب420  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 427 مژگان پاک بین  ب- 1296  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 428 مریم تراب مستعدی  ب444  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 429 الهام تنباکویی  ب-328  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 430 سپیده جابری    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 431 علی جعفری  ب-2375  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 432 محمد جلال زاده  2118  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 433 محسن جمالی گندمانی    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 434 جهانگیر جهانگیری جامه بزرگی  2170  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 435 سعیده حسین منی  485  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 436 بهاره حقیقیان    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 437 لیلا خالقی آرا  55  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 438 مرضیه خلج    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 439 رضا خلیل پور  ب-1779  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 440 زهرا دشتی  1320  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 441 هدی دهقانیان حقیقی  929  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 442 سهیل رئوفی    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 443 زهرا رحیمی  ب-995  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 444 معصومه رضائی    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 445 حسین رضاپور  ب-1206  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 446 سمانه زارعی شرق  ب489  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 447 ام البنین سعادتی  1240_ب  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 448 زهرا سهرابی  1254  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 449 نرگس سیدان    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 450 علیرضا شایسته پور  561  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 451 فاطمه شجری کلوخی  1892  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 452 محمدرضا شكاري    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 453 احمد شیرزاد    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 454 مهدی صادقی  2376  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 455 محمد صباغی  2242  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 456 محمداسماعیل صمدی  456  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 457 علی عابدینی طالمی  ب-256  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 458 سید بابک عالی  ب-846  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 459 فرشته عزيزي  1857-ب  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 460 عليرضا علي اقايي    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 461 میلاد غلامی    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 462 بهاره فراستی  ب-1258  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 463 مژده فرهمند فرزانه  243  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 464 فدرا فروزش  ب-188  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 465 سیده مریم فقهی  ب_???  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 466 وحیدرضا قاسمپور  ب-1026  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 467 منیره قره قول  ب-1887  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 468 منصور مجتهدی    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 469 محسن محسنی نژاد  2281  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 470 نازنین زینب محمدی  ب 2306  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 471 علی محمودنیا    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 472 مسعود مقصودلو  ب1047  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 473 مهری ملایی  161_ب  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 474 زهراسادات موسوی  376ب  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 475 مریم ناصر پیر سرایی  ب-650  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 476 الویرا ناوارته    Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 477 رزرخ ندیمی امیری  2313  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 478 فاطمه نژدحميدي  f52  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 479 محمد رضا نصرتی  1919  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 480 مهدی نوری صادقی  ب ????  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 481 ابوالفضل نیک مرام  ب435  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 482 ندا همت دار  687  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 483 نازیلا واعظ زاده  ب186  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 484 نرگس وکیل صادقی  ب-713  Vision therapy for adult amblyopia  1397/05/26  08:30 - 10:30  سالن 2
 485 نسرین آقایی  ب-914  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 486 زهرا آمری گلستان  ب 1205  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 487 نسرین اعظمی توتشامی  ب-908  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 488 ماندانا افشاری نفر افشاری نفر  ب_346  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 489 زهرا اقابابایی  ب1081  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 490 محدثه اميدبخش    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 491 مسعود بجلي  ب-428  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 492 رضا بختیاری  219  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 493 مریم بدخش  1219  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 494 مرجان بیرجندی  ب420  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 495 مژگان پاک بین  ب- 1296  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 496 سپیده جابری    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 497 مسعود جعفرزاده شيخ  1117  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 498 ماه نسا جعفري  ب-579  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 499 محمد جلال زاده  2118  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 500 محسن جمالی گندمانی    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 501 جهانگیر جهانگیری جامه بزرگی  2170  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 502 بهاره حقیقیان    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 503 امير خداپرست  258  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 504 زهرا دشتی  1320  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 505 هدی دهقانیان حقیقی  929  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 506 سهیل رئوفی    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 507 زهرا رحیمی  ب-995  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 508 معصومه رضائی    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 509 حسین رضاپور  ب-1206  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 510 فاطمه رمضانی  ب-136  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 511 زهرا سهرابی  1254  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 512 علیرضا شایسته پور  561  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 513 فرزانه شریعتی  ب-1198  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 514 محمدرضا شكاري    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 515 احمد شیرزاد    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 516 مهدی صادقی  2376  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 517 محمد صباغی  2242  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 518 محمداسماعیل صمدی  456  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 519 علی عابدینی طالمی  ب-256  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 520 فرشته عزيزي  1857-ب  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 521 عليرضا علي اقايي    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 522 مژده فرهمند فرزانه  243  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 523 فدرا فروزش  ب-188  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 524 منیره قره قول  ب-1887  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 525 محسن محسنی نژاد  2281  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 526 سمانه محمدزاده  ب-194  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 527 نازنین زینب محمدی  ب 2306  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 528 علی محمودنیا    آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 529 مسعود مقصودلو  ب1047  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 530 مهری ملایی  161_ب  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration  1397/05/26  11:00 - 12:30  سالن 2
 531 زهراسادات موسوی  376ب  آخرین تکنولوژی در لنزهای تماسی: رهایی از dehydration