ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 رقيه  بائي تبار اپتومتريست-کارشناس ب1770 ثبت نام قطعی
 2 منصوره  بابائیان اپتومتريست-کارشناس 468-ب ثبت نام قطعی
 3 نگار  بابادي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 الناز  بابايي ملك كلايي اپتومتريست-کارشناس ب1833 ثبت نام قطعی
 5 ناضره  بابایی اپتومتريست-کارشناس ب 2100 ثبت نام قطعی
 6 وحیده  بابایی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 7 مژگان  بازدار اپتومتريست-کارشناس 349ب ثبت نام قطعی
 8 هادی  باغبان نیکو اپتومتريست-کارشناس ب-897 ثبت نام اولیه
 9 نازنين  باقري زاده اپتومتريست-کارشناس 1936 ثبت نام قطعی
 10 فرید  باقرکاشی اپتومتريست-کارشناس 1786-ب ثبت نام قطعی
 11 محمد  باقری اپتومتريست-کارشناس 220 ثبت نام قطعی
 12 سعید  باقری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-329 ثبت نام قطعی
 13 علی اکبر  باقری اپتومتريست-کارشناس 1638 ثبت نام قطعی
 14 شیوا  باقری کاندیدای دکترای اپتومتری ب-1348 ثبت نام قطعی
 15 مصطفی  باقری پور دانشجو ثبت نام اولیه
 16 فاطمه  بال افکن اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 17 مهدی  باوفا اپتومتريست-کارشناس 477 ثبت نام قطعی
 18 مسعود  بجلي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-428 ثبت نام قطعی
 19 اعظم السادات  بحرینی اپتومتريست-کارشناس 608ب ثبت نام قطعی
 20 سیروس  بختیاری اپتومتريست-کارشناس 502 ثبت نام قطعی
 21 رضا  بختیاری اپتومتريست-کارشناس 219 ثبت نام قطعی
 22 حسین  بختیاری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 23 سالومه  بخشي اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1538 ثبت نام قطعی
 24 امیرحسین  بخشی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 25 ریبوار  بدری اپتومتريست-کارشناس 1909 ثبت نام قطعی
 26 میثم  بدیعی مقدم اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 27 آریان  برات دانشجو ثبت نام قطعی
 28 علیرضا  براتی اپتومتريست-کارشناس ب-962 ثبت نام قطعی
 29 راضیه  براهیمی اپتومتريست-کارشناس 867 ثبت نام قطعی
 30 علی  برخورداری اپتومتريست-کارشناس ب-547 ثبت نام قطعی
 31 حسین  برزا اپتومتريست-کارشناس 528 ثبت نام قطعی
 32 نجاتعلی  برزگر اپتومتريست-کارشناس ب-130 ثبت نام قطعی
 33 ناصر  برفهء اپتومتریست-دکترای حرفه ای ب-2361 ثبت نام قطعی
 34 كيومرث  برگ گل اپتومتريست-کارشناس ب674 ثبت نام قطعی
 35 وحید  بزرگی موزیرجی اپتومتريست-کارشناس ب290 ثبت نام قطعی
 36 زهرا  بستان پیرا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 37 فائزه  بشیری نهنجی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 38 زهرا  بقايي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 39 امیرحسین  بندعلی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 40 مرجان  بهاءلو هوره اپتومتريست-کارشناس 4205 ثبت نام قطعی
 41 صحبت اله  بهادرانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 42 ثمین  بهبودی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 43 احمد  بهترک اپتومتريست-کارشناس ب-1124 ثبت نام قطعی
 44 مبین  بهرامی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2066 ثبت نام قطعی
 45 میلاد  بهرامی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2079 ثبت نام قطعی
 46 اسما  بهرامی فرد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 47 هنگامه  بهرامیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 48 فائزه  بهره ور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 49 زهراالسادات  بهشتی زاده بافقی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 50 لادن  بهمني اپتومتريست-کارشناس 2097 ثبت نام قطعی
 51 میثم  بهنام اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 52 یاسمن  بهنیا اپتومتريست-کارشناس ب_2077 ثبت نام قطعی
 53 سميه  بوش اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_1509 ثبت نام قطعی
 54 آريا  بويه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 55 ویدا  بکاییان اپتومتريست-کارشناس 2419 ثبت نام قطعی
 56 زهرا  بیات اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 57 شیدا  بیات اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 58 محسن  بیات اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 59 کیمیا  بیات اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 60 سهیلا  بیات اپتومتريست-کارشناس 1480-ب ثبت نام قطعی
 61 زهرا  بیات تویسرکانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:59


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره