ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 مریم‌  شادرو اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 2 احسانه  شارق اپتومتريست-کارشناس 2236 ثبت نام قطعی
 3 ميترا  شاه طهماسبي اپتومتريست-کارشناس 624ب ثبت نام قطعی
 4 سعید  شاهپری اپتومتریست-کارشناسی ارشد 202 ثبت نام قطعی
 5 محسن  شاهپری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 6 میر  شاهی چشم پزشک ثبت نام قطعی
 7 زهرا  شاهی پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 8 مهدیه  شایان فر اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 علیرضا  شایسته پور اپتومتريست-کارشناس 561 ثبت نام قطعی
 10 لادن  شباني اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 11 فاطمه  شبانکاره اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 سید مهدی  شبانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 13 وحید  شجاع اپتومتريست-کارشناس ب_2054 ثبت نام قطعی
 14 اکرم  شجاعت مفرد اپتومتريست-کارشناس ب706 ثبت نام قطعی
 15 سانیا  شجاعی اپتومتريست-کارشناس 517-ب ثبت نام قطعی
 16 شیرین  شجاعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1567 ثبت نام قطعی
 17 سعید  شجاعی مرغکی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 18 فاطمه  شجری اپتومتريست-کارشناس 1892 ثبت نام قطعی
 19 سحر  شحنه زادگان اپتومتريست-کارشناس ب2087 ثبت نام قطعی
 20 شهرزاد  شرافت اپتومتريست-کارشناس 826ب ثبت نام قطعی
 21 فرشته  شريفي اپتومتريست-کارشناس ب309 ثبت نام قطعی
 22 محمد حسین  شریف دانشجو ب104 ثبت نام قطعی
 23 سید محمد شهاب  شریفی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 24 امیر  شریفی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 25 محمدامین  شریفی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 26 مهدی  شریفی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 27 کاویان  شریفی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 28 عبداله  شریفی ساوان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 29 عبدالرضا  شریفی لرستانی اپتومتريست-کارشناس ب - 427 ثبت نام قطعی
 30 مائده  شریکی دانشجو ثبت نام قطعی
 31 زهرا  شعبانی شهربابکی اپتومتريست-کارشناس 1370 ثبت نام قطعی
 32 شکراله  شفائی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب555 ثبت نام قطعی
 33 محمدرضا  شكاري اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 34 مستانه  شليليان اپتومتريست-کارشناس 1975 ثبت نام اولیه
 35 پرویز  شماعی زاده اپتومتريست-کارشناس 595 ثبت نام قطعی
 36 الهام  شمس اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 37 رويا  شمس احمدي اپتومتريست-کارشناس ب1651 ثبت نام اولیه
 38 سید شاهین  شمسا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 39 میعاد  شمسی اپتومتريست-کارشناس 1895 ثبت نام قطعی
 40 مرتضی  شمسی اپتومتريست-کارشناس ب1939 ثبت نام قطعی
 41 مهدیه  شمسیان فرد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 42 مهدی  شمسینی غیاثوند اپتومتريست-کارشناس 437 ثبت نام قطعی
 43 عفت  شنبه زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 44 سیاوش  شنگه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 45 ادریس  شهامت اپتومتريست-کارشناس 1822 ثبت نام قطعی
 46 عبد الحسین  شهامتی جویباری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 47 سعيده  شهبازى اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 48 مسعود  شهبازی اپتومتريست-کارشناس ب-1876 ثبت نام قطعی
 49 شروین  شهبازی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 50 محمد علی  شهرابی فراهانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 51 ایمان  شهرکی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 52 علی  شهرکی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 53 نگین  شهریاری دانشجو ثبت نام اولیه
 54 راضیه  شهریاری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 55 سیروس  شکرالهی اپتومتريست-کارشناس 2052 ثبت نام قطعی
 56 صادق  شکوری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب1298 ثبت نام قطعی
 57 بهاره  شکیبا اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 58 محمد  شیخ آقایی اپتومتريست-کارشناس ب-2221 ثبت نام قطعی
 59 محمدعلی  شیخ الاسلامی اپتومتريست-کارشناس 583 ثبت نام قطعی
 60 حسین  شیخ پور اپتومتريست-کارشناس ب 587 ثبت نام قطعی
 61 فرشته  شیخی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 62 احسان  شیر علی وند اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 63 طیبه شیرازی  شیرازی اپتومتريست-کارشناس B466 ثبت نام قطعی
 64 نفیسه  شیرزاد اپتومتريست-کارشناس ب-1521 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:57


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره