ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 مهران  نادرى اپتومتريست-کارشناس ب404 ثبت نام قطعی
 2 نسیبه  نادری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 3 معصومه  نادری اپتومتريست-کارشناس 2193 ثبت نام اولیه
 4 مهدی  نادری پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 5 پریا  نادمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 6 فرشاد  ناروئی اپتومتريست-کارشناس ب_783 ثبت نام قطعی
 7 مریم  ناصر پیر سرایی اپتومتريست-کارشناس ب-650 ثبت نام قطعی
 8 ندا  ناظم اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 9 فهيمه  ناظمي اپتومتريست-کارشناس ب-663 ثبت نام قطعی
 10 فرزاد  نامداری اپتومتريست-کارشناس ب573 ثبت نام اولیه
 11 پیام  نبوتی اپتومتریست-دکترای تخصصی 1690 ثبت نام قطعی
 12 سمانه  نجاران اپتومتريست-کارشناس 1297 ثبت نام قطعی
 13 رضا  نجارصفری اپتومتريست-کارشناس 2487 ثبت نام قطعی
 14 زهرا  نجفی اپتومتريست-کارشناس ب-2423 ثبت نام قطعی
 15 حمیده  نجفی اپتومتريست-کارشناس 1603 ثبت نام قطعی
 16 حسن  نجفی اپتومتريست-کارشناس ب-1355 ثبت نام قطعی
 17 فریبا  نجفی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 18 پارسا  نجفی دانشجو ثبت نام قطعی
 19 علی اکبر  نجفی رودمعجنی اپتومتريست-کارشناس ب-1075 ثبت نام قطعی
 20 امیر  نجفی ساعتلو اپتومتريست-کارشناس ب_???? ثبت نام قطعی
 21 محمد علی  نخعی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 22 سیدمحمد  ندایی پور اپتومتريست-کارشناس 184 ثبت نام اولیه
 23 داود  ندیمی اپتومتريست-کارشناس 514 ثبت نام قطعی
 24 رزرخ  ندیمی امیری اپتومتريست-کارشناس 2313 ثبت نام اولیه
 25 نادره  نريمان زاده اپتومتريست-کارشناس 254 ثبت نام اولیه
 26 مریم  نزاکتی هاشمیان اپتومتريست-کارشناس ب-544 ثبت نام قطعی
 27 فاطمه  نژدحميدي اپتومتريست-کارشناس f52 ثبت نام قطعی
 28 طيبه  نسيمي اپتومتريست-کارشناس 1934 ثبت نام قطعی
 29 جلال  نصرتی اپتومتريست-کارشناس ب-1882 ثبت نام قطعی
 30 مينو  نصيري اپتومتريست-کارشناس - ثبت نام قطعی
 31 عصمت  نظام اپتومتريست-کارشناس ب388 ثبت نام قطعی
 32 مطهره  نظری اپتومتريست-کارشناس ب-1916 ثبت نام قطعی
 33 نیلوفر  نظری اپتومتريست-کارشناس 2163 ثبت نام قطعی
 34 محمدرضا  نظری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 35 هوشنگ  نظری بوکانی اپتومتريست-کارشناس ب1129 ثبت نام قطعی
 36 معصومه  نظریان اپتومتريست-کارشناس 1733 ثبت نام قطعی
 37 داود  نعمتی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 38 زهرا  نعیمی راد اپتومتريست-کارشناس 1713 ثبت نام قطعی
 39 انسیه  نقاشان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 40 تقی  نقدی کاندیدای دکترای اپتومتری ثبت نام قطعی
 41 سید مصطفی  نقیبیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 42 مهدی  نوائیان اپتومتريست-کارشناس ب113 ثبت نام قطعی
 43 ژیلا  نوبخت اپتومتريست-کارشناس 1347 ثبت نام قطعی
 44 فرشته  نوبهاری اپتومتريست-کارشناس 1357_ب ثبت نام قطعی
 45 ساناز  نوروزی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1972 ثبت نام قطعی
 46 مجید  نوروزی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 47 لیلا  نوری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 48 فاطمه  نوری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 49 آروین  نوری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 50 فاطمه  نوری اپتومتريست-کارشناس 1998 ثبت نام قطعی
 51 سیما  نوری زاد اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2116 ثبت نام قطعی
 52 ابوالفضل  نوری نیا اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 53 مهرناز  نيك رو اپتومتريست-کارشناس 448ب ثبت نام قطعی
 54 پریسا  نیک بخت اپتومتريست-کارشناس ب-1011 ثبت نام قطعی
 55 اسماء  نیک سرشت اپتومتريست-کارشناس 582 ثبت نام قطعی
 56 ابوالفضل  نیک مرام اپتومتريست-کارشناس ب435 ثبت نام قطعی
 57 کاوه  نیکان فر اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 58 معین  نیکنام اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:50


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره