پیام دبیر اجرایی

به نام آفریدگار آفرینش

 

ضمن خیرمقدم به همکاران گرانقدر به اطلاع میرساند نمایندگان اپتومتریستهای سراسر کشور در هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران تصمیم گرفتند برای اجرای کنگره بیست و پنجم طرح جدیدی ارائه نمایند، پس از بررسیهای همه جانبه سالن همایشهای ایران مال انتخاب گردید. بنای مجتمع ایران مال از جهات گوناگون منحصر بفرد بوده و پس از مذاکرات متعدد با مسئولین این سالنها موافقت اولیه اخذ گردید. از آنجایی که برگزاری همایش در این سالنها به تازگی شروع شده است، بررسی موارد فنی توسط تیمی حاذق انجام گردید. در مرحله بعد بخشی مهمی از تلاش ما به جزئیات مشخصههای فنی این سالنها برای اداره کل آموزش مداوم اختصاص یافت. اگرچه در ابتدا اداره مذکور با برگزاری کنگره در این سالنها موافقت نکرد اما خوشبختانه ضمن برگزاری جلسات مستمر  با مسئولین این اداره توانستیم موافقت اداره کل آموزش مداوم را اخذ نماییم.

همکاران عزیز آگاه هستند که برگزاری کنگره سراسری در این محل جدید نخستین تجربه انجمن میباشد و بیتردید کاستیهایی خواهد داشت که از نگاه ما پنهان بوده است، اما این اطمینان را میدهیم که ما با نگرش برگزاری شکوهمندانه برنامه از جنبههای علمی و اجرایی در این مسیر گام برداشتهایم و گروههای تخصصی دبیرخانه کنگره پیدرپی بر این موضوع تمرکز نموده و نسبت به کاهش مشکلات اهتمام میورزند.

لازم است از همیاری همکاران عزیز سراسر کشور که با استقبالی بی نظیر کنگره خودشان را یاری نمودهاند سپاسگزاری نماییم و استدعا داریم نظرات خود را در راستای بهبود کیفیت برگزاری کنگرهها به ما منتقل نمایید.

آرزوی ما توسعه همه جانبه رشته عزیز اپتومتری است و این کنگره قدمی کوچک در مسیر مذکور خواهد بود. ما تلاشهای خود را ادامه میدهیم و با تمام توان در صیانت از اپتومتری اقدام خواهیم کرد. در آستانه کنگره بیست و پنجم اپتومتری یادی میکنیم از استاد فقید زندهیاد دکتر آقازاده امیری که در عمر پربرکت خویش خدمات ارزندهای به اپتومتری کشور نمودند.

 

 

   اپتومتريست آلاله آذر

  عضو هيأت مديره و نائب رئيس انجمن علمي اپتومتري ايران

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره