ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 اتنا  ابده کخا اپتومتريست-کارشناس 1656 ثبت نام قطعی
 2 فهيمه  ابراهيمي اپتومتريست-کارشناس ب-2258 ثبت نام قطعی
 3 سيده سحر  ابراهيمي اپتومتريست-کارشناس 725 ثبت نام قطعی
 4 دلبند  ابراهيمي اپتومتريست-کارشناس ب-2098 ثبت نام قطعی
 5 سیما  ابراهیم زاده بابکی اپتومتريست-کارشناس 2347 ثبت نام قطعی
 6 محمدحسین  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 زهرا  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ب-2171 ثبت نام قطعی
 8 محمد عرفان  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 نصیبه  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 10 مهسا  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 11 صدیقه  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 مژگان  ابراهیمیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 13 کاوه  ابری اقدم چشم پزشک ثبت نام قطعی
 14 نوراله  ابول زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 15 الناز  اجري اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 16 عليرضا  احدى اپتومتريست-کارشناس ب-915 ثبت نام قطعی
 17 فروغ  احراری اپتومتريست-کارشناس 1224 ثبت نام قطعی
 18 فاتح  احمد آبادی اپتومتريست-کارشناس ب-2127 ثبت نام قطعی
 19 صادق  احمددوزن اپتومتريست-کارشناس 2075 ثبت نام قطعی
 20 حامد  احمدی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 21 پیمان  احمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 22 فریبا  احمدی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2037 ثبت نام قطعی
 23 وجیهه  احمدی قشرباط اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1704 ثبت نام قطعی
 24 اسیه  احمدی نورالدین وند اپتومتريست-کارشناس 2147 ثبت نام قطعی
 25 مریم  احمدیجلایر اپتومتريست-کارشناس 1967-ب ثبت نام قطعی
 26 جواد  اختری اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 27 محمد  اختیاری صادق اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 28 محسن  اخگری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 29 سمیرا  اخلاصی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 30 زانيار  ادب دوست اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 31 بهاره  ادهمی اپتومتريست-کارشناس 363 ثبت نام قطعی
 32 مریم  ادیب اپتومتريست-کارشناس 2068 ثبت نام اولیه
 33 مریم  اردوخانی اپتومتريست-کارشناس ب _2103 ثبت نام قطعی
 34 پروین  ارمیون اپتومتريست-کارشناس 1697 ثبت نام قطعی
 35 آناهیتا  اروجی اپتومتريست-کارشناس ب-2022 ثبت نام قطعی
 36 محمد  اساسي اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 37 امین  استادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 38 ساجده  استقلال اپتومتريست-کارشناس 1430 ثبت نام اولیه
 39 حسن  استيري اپتومتريست-کارشناس ب902 ثبت نام قطعی
 40 سهراب  اسدي اپتومتريست-کارشناس ب-205 ثبت نام قطعی
 41 محمد حسین  اسدی اپتومتريست-کارشناس ب 250 ثبت نام قطعی
 42 سپیده  اسدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 43 فاطمه  اسدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 44 مرضیه  اسدی پور اپتومتريست-کارشناس ب-1123 ثبت نام قطعی
 45 نیر  اسدی عراقی اپتومتريست-کارشناس 998ب ثبت نام قطعی
 46 الهام  اسدیان پزشک متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 47 -  اسعد پزشک متخصص سایر رشته ها ثبت نام قطعی
 48 مینا  اسفندیاری دانشجو ثبت نام اولیه
 49 سبحان  اسلام نیا اپتومتريست-کارشناس 2128 ب ثبت نام قطعی
 50 شایان  اسلامی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 51 ساناز  اسلامی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب_332 ثبت نام قطعی
 52 مهرداد  اسماعیلی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 53 پروین  اسماعیلی اپتومتريست-کارشناس ب-1345 ثبت نام قطعی
 54 محسن  اسماعیلی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 55 احسان  اسماعیلی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 56 زینب  اسماعیلی رادور اپتومتريست-کارشناس ب_1433 ثبت نام قطعی
 57 سارا  اسمعیل زاده دانشجو ثبت نام اولیه
 58 رویا  اسمعیل لو اپتومتريست-کارشناس ب-2102 ثبت نام قطعی
 59 امیر  اسهرلوس اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 60 معصومه  اسوار اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 61 فرهاد  اشوری اپتومتريست-کارشناس ب-524 ثبت نام قطعی
 62 جمیله  اشک تلخ اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 63 زهرا  اصغررضایی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 64 سوده  اصغرى خواه اپتومتريست-کارشناس ب-1051 ثبت نام قطعی
 65 علیرضا  اصغری اپتومتريست-کارشناس ب-189 ثبت نام قطعی
 66 مهدی  اصغری ابواسحق اپتومتريست-کارشناس ب-1712 ثبت نام قطعی
 67 ندا  اصغری ام اباد اپتومتريست-کارشناس 1974 ثبت نام قطعی
 68 فرشته  اصلاني اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1899-ب ثبت نام قطعی
 69 مسلم  اصلانی دانشجو 2157 ثبت نام قطعی
 70 مهدى  اعظم اپتومتريست-کارشناس ب47 ثبت نام قطعی
 71 زهره  افخمی اپتومتريست-کارشناس k-1225 ثبت نام قطعی
 72 رومینا  افرندنیا دانشجو ثبت نام قطعی
 73 مونا  افشاري اپتومتريست-کارشناس 1210-ب ثبت نام قطعی
 74 علی  افشاری اپتومتريست-کارشناس ب1734 ثبت نام قطعی
 75 ماندانا  افشاری نفر اپتومتريست-کارشناس ب_346 ثبت نام قطعی
 76 سید محمد کریم  افضلی اپتومتريست-کارشناس 813 ثبت نام اولیه
 77 زهرا  اقابابایی اپتومتريست-کارشناس ب1081 ثبت نام قطعی
 78 حمیده  اقبالی زارچ اپتومتريست-کارشناس ب-210 ثبت نام قطعی
 79 امنه  اقبالی زارچ اپتومتريست-کارشناس 1518 ثبت نام قطعی
 80 كورش  اكبري پور اپتومتريست-کارشناس 356ب ثبت نام قطعی
 81 حسین  الابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 82 نگین  البرزی اپتومتريست-کارشناس 1959 ثبت نام قطعی
 83 عبدالکریم  الخفاجی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 84 رقیه  الهام اپتومتریست-کارشناسی ارشد 557 ثبت نام قطعی
 85 مطهره  امانت اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 86 احمد  امرالهی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 87 محمدعلی  امری اپتومتريست-کارشناس 3 ثبت نام قطعی
 88 محدثه  اميدبخش اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 89 بهاره  اميرحسيني اپتومتريست-کارشناس 2365 ثبت نام قطعی
 90 مسعود  اميرخانلو اپتومتريست-کارشناس ب-916 ثبت نام قطعی
 91 مهديه  امين زاده لنگري اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 92 سحر  امیر ابادی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 93 هدیه  امیر فاضلی صوغانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 94 نینا  امیرافشاری اپتومتريست-کارشناس 648ب ثبت نام قطعی
 95 علی  امیرانی اپتومتريست-کارشناس ب_?? ثبت نام قطعی
 96 فاطمه  امیرقلی اپتومتريست-کارشناس 410 ثبت نام قطعی
 97 فاطمه  امیرنژاد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 98 آریا  امیری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 99 مجید  امیری اپتومتريست-کارشناس ب-1848 ثبت نام قطعی
 100 معصومه  امیری اپتومتريست-کارشناس 1238-ب ثبت نام قطعی
 101 میعاد  امیری رسکتی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 102 محدثه  امین اپتومتريست-کارشناس ب-1766 ثبت نام قطعی
 103 زکریا  امینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 104 سیده پریسا  امینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 105 شیوا  امینی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 106 امیرحسین  امینی ابرقویی اپتومتريست-کارشناس 1282 ثبت نام قطعی
 107 رسول  امینی ویشته اپتومتريست-کارشناس ب-2150 ثبت نام قطعی
 108 الهام  انتصاری اپتومتريست-کارشناس ب-1764 ثبت نام قطعی
 109 معصومه  انتظاری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 110 افسانه  انصاری اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 111 محمدحسین  انصاری اپتومتريست-کارشناس 359ب ثبت نام قطعی
 112 پاشا  انوری چشم پزشک ثبت نام قطعی
 113 سارا  ايزدپناه اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 114 حامد  اکبرپور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 115 محمدرضا  اکبری چشم پزشک ثبت نام قطعی
 116 علیرضا  اکبری اپتومتريست-کارشناس 191ب ثبت نام قطعی
 117 علی  اکرمی اپتومتريست-کارشناس ب-95 ثبت نام قطعی
 118 محمد  ایرانپور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 119 فرنوش  ایراندوست اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1188 ثبت نام قطعی
 120 رضا  ایرانی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-4 ثبت نام قطعی
 121 اسمعیل  ایری اپتومتريست-کارشناس ب-767 ثبت نام قطعی
 122 صغرا  ایزانلو اپتومتريست-کارشناس 1695ب ثبت نام قطعی
 123 محمد رضا  ایزدی اربابی اپتومتريست-کارشناس 206ّب ثبت نام قطعی
 124 پرویز  ایزدیار اپتومتريست-کارشناس ب642 ثبت نام قطعی
 125 سمانه  ایمان داش اپتومتریست-کارشناسی ارشد 636 ثبت نام قطعی
 126 سارا  ایمانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 127 سید سعید  ایوب زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:119


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره