ثبت نام شدگان با ناهارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظامناهار روز اولناهار روز دومناهار روز سوموضعیت ثبت نام
 1 بیژن  آزاد میرنی اپتومتريست-کارشناس 843ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 2 نسرین  آزادپور اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 3 فائزه  آقازاده اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد ندارد دارد ثبت نام قطعی
 4 فهيمه  ابراهيمي اپتومتريست-کارشناس ب-2258 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 5 زهرا  ابراهیمی اپتومتريست-کارشناس ب-2171 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 6 زینب  احمدی سعادت آبادی اپتومتريست-کارشناس ب1102 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 7 نرگس  اخگر اپتومتریست-کارشناسی ارشد دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 8 سپیده  اسدی اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 9 ابراهیم  اسماعیل زاده اپتومتريست-کارشناس 193 ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 10 الهام  انتصاری اپتومتريست-کارشناس ب-1764 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 11 فرنوش  ایراندوست اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1188 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 12 ماهرخ  باطنی اپتومتريست-کارشناس 1272 ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 13 فرید  باقرکاشی اپتومتريست-کارشناس 1786-ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 14 اعظم السادات  بحرینی اپتومتريست-کارشناس 608ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 15 علیرضا  براتی اپتومتريست-کارشناس ب-962 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 16 شیدا  بیات اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 17 فاطمه  پاشائی جلال اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 18 حمیدرضا  پورمقدم آستانه اپتومتريست-کارشناس ب439 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 19 ازاده  تاج اباد اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1482 ندارد ندارد دارد ثبت نام قطعی
 20 سیده سکینه  تقی زاده اپتومتريست-کارشناس ب-379 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 21 عالیه  جاذبی اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 22 مریم  جعفرنژاد اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 23 سميرا  جناني اپتومتریست-کارشناسی ارشد ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 24 فاطمه  حاجیان اپتومتريست-کارشناس 1536-ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 25 حسین  حسنخان اپتومتريست-کارشناس دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 26 رسول  حسنی ساطحی اپتومتريست-کارشناس ب-1894 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 27 پروانه  حسینی اپتومتريست-کارشناس 2172 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 28 نیوشا  حسینی اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 29 سالار  حمیدی بگه جان اپتومتريست-کارشناس 2129 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 30 سهیل  حمیدی راد اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 31 نادیا  خالقی مقدم اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 32 سید علیرضا  خضری مهمان ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 33 نسرین  خیرپور اپتومتريست-کارشناس ب 1220 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 34 ابوالفضل  دعایی اپتومتريست-کارشناس ب??? دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 35 منصور  راد اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1234567 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 36 هيمن  راست خانه اپتومتریست-کارشناسی ارشد دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 37 میرصدرالدین  رضوی طوسی اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 38 محمدرضا  ستارزاده اپتومتريست-کارشناس ب-207 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 39 فرهاد  سرهادی اپتومتريست-کارشناس 1680 ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 40 مهتاب  سلامى اپتومتريست-کارشناس 2271-ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 41 پرویز  سلامی اپتومتريست-کارشناس ب-496 ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 42 فرزانه  سليمانيفر اپتومتريست-کارشناس 223 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 43 فرشته  شريفي اپتومتريست-کارشناس ب309 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 44 سید شاهین  شمسا اپتومتريست-کارشناس دارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 45 سیداحمد  شیرنگی اپتومتريست-کارشناس 2056 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 46 محمد  صباغی اپتومتريست-کارشناس 2242 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 47 پرویز  صفدرزاده حقیقی اپتومتريست-کارشناس 3568 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 48 امین  صمدی اپتومتريست-کارشناس 348ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 49 فاطمه  طاهري آهنگر اپتومتريست-کارشناس 286 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 50 سعید  عباس آبادی اپتومتريست-کارشناس 347 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 51 امیررضا  عزیزی اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 52 بهناز  عسکریان اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 53 زهرا  عفیفی اپتومتريست-کارشناس f-722 ندارد ندارد دارد ثبت نام قطعی
 54 حسن  عینی اپتومتريست-کارشناس 1751 ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 55 معصومه  غلامحسینی اپتومتريست-کارشناس 1278 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 56 منا  فرجی دانشجو دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 57 بیتا  قادری اپتومتريست-کارشناس دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 58 سحر  قاسمی اپتومتريست-کارشناس 2104 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 59 سيدپژمان  قدمگاهى اپتومتريست-کارشناس 874-ب دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 60 حدیثه  مباشری مهمان دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 61 کمال  محمدپور اپتومتريست-کارشناس 143 ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 62 سعیده  محمدی اپتومتريست-کارشناس 2064 ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 63 مهرنوش  محمدی اپتومتريست-کارشناس 1320 ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 64 ماندانا  محمدیان اپتومتريست-کارشناس ب_137 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 65 فهیمه  مدرسی اپتومتريست-کارشناس 1710 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 66 مهری  مرادی اپتومتريست-کارشناس دارد ندارد دارد ثبت نام قطعی
 67 کیا  مرادی اپتومتريست-کارشناس دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 68 غلامرضا  مصدقیان اپتومتريست-کارشناس ب- 458 ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 69 نرگس  مصلحی مقدم اپتومتریست-کارشناسی ارشد 83 دارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 70 محمد رضا  مظفری اپتومتريست-کارشناس ب-564 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 71 محمد  معیت اپتومتریست-کارشناسی ارشد 180 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 72 احمد  مغاری اپتومتريست-کارشناس ب12 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 73 مسعود  مقصودلو اپتومتريست-کارشناس ب1047 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 74 علی  مهاجری اپتومتريست-کارشناس 806 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 75 فرشید  مهری لاشیدانی اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 76 فاطمه  میرجانی اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 77 مریم  ناصر پیر سرایی اپتومتريست-کارشناس ب-650 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 78 فریبا  نجفی اپتومتريست-کارشناس 2863 ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 79 نادره  نريمان زاده اپتومتريست-کارشناس 2216 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 80 نرگس  وکیل صادقی اپتومتريست-کارشناس ب-713 دارد ندارد ندارد ثبت نام قطعی
 81 نازیلا  وکیلی دانشجو دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 82 لیلا  کاظم خانی اپتومتريست-کارشناس 518ب دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 83 مهدی  کاظمی اپتومتريست-کارشناس ندارد دارد ندارد ثبت نام قطعی
 84 الیاس  کر اپتومتريست-کارشناس 1127 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 85 مهدی  کفیلیان یزدی اپتومتريست-کارشناس ب 1359 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 86 فرید  کیا اپتومتريست-کارشناس ب468 دارد دارد دارد ثبت نام قطعی
 87 حسین  یعقوبی اپتومتريست-کارشناس 570 دارد دارد ندارد ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:87


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره