پیام دبیر علمی

همکاران محترم، اساتید گرانقدر و دانشجویان عزیز؛

چنانچه مستحضرید، بیست و پنجمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران در تاریخ 6، 7، 8 و 9 تیر ماه 1402 در تهران، مرکز دائمی نمایشگاههای بینالمللی ایران مال، برگزار خواهد شد و بر اساس مصوبات انجمن علمی اپتومتری ایران، اینجانب دکتر فرشاد عسکریزاده، دبیر علمی کنگره سراسری میباشم. همچنین، دبیر اجرایی این کنگره سراسری، اپتومتریست سرکار خانم آلاله آذر، عضو هیأت مدیره و نائب رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران میباشند.

لازم به ذکر است، این کنگره با مجوز حضور حداکثر همکاران اپتومتریست و همچنین مجوز حداکثر امتیاز آموزش مداوم برگزار خواهد شد. 

بیست و پنجمین کنگره سراسری اپتومتری از نظر علمی، در سطوح بالای آکادمیک همراه با مشارکت تمامی گروههای آموزشی اپتومتری کشور و همچنین همکاری علمی سایر مراکز علمی و دانشگاهی کشور خصوصاً همکاران چشم پزشک برگزار خواهد شد.

از  نقاط برجسته این کنگره سراسری اپتومتری، حضور طیف وسیعی از سخنرانان آکادمیک و صاحب نظر و همچنین دوری از مباحث تکراری کاذب میباشد و برنامه ریزی علمی و اجرایی کنگره بر نمایش دانش روز دنیای چشم و بینایی متمرکز شده است. لازم به ذکر است، برای اولین بار، کنگره سراسری اپتومتری در 4 روز و در سه سالن مستقل برگزار خواهد شد.

در کنگره تیر ماه 1402، علاوه بر سخنرانی اساتید صاحب نظر، کارگاههای تئوری و عملی (Workshop) در موضوعات مختلف کاربردی با حضور بیماران و تجهیزات پیشرفته پزشکی انجام خواهد شد. شکی نیست که این کارگاههای تئوری و عملی که مبتنی به نیاز حرفه ای روز همکاران میباشند، کمک شایانی به عملکرد علمی و حرفه ای همکاران خواهند نمود. از طرف دیگر، برگزاری چنین کنگره عظیم و آکادمیک اپتومتری در محیط عالی و فوق العاده زیبای ایران مال، میتواند تأثیری شگرف در منزلت و شأن همکاران و رشته اپتومتری و همچنین ارتقاء و اعتلای دانش همکاران داشته باشد.  رویکرد اصلی این کنگره، همکاریهای بین علوم مختلف (Convergence Sciences)، حضور سخنرانان معتبر صاحب نظر و برگزاری Workshop در زمینههای متنوع خواهد بود. همچنین نمایشگاه تجهیزات اپتومتری و چشم پزشکی در محیطی بسیار مناسب برگزار خواهد شد.

 

 

   دکتر فرشاد عسکريزاده

  اپتومتريست و داراي دکتراي تخصصي اپتومتري، استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 

 

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره