محورهای کنگره

 - اخلاق حرفه ای در اپتومتری
 - لنز تماسی
 - عناوین جدید در عدسی های عینک
 - یادگیری ماشینی وهوش مصنوعی در اپتومتری
 - توان بخشی نوین کم بینایی
 - مراقبتهای اولیه در اپتومتری
 - پژوهش در اپتومتری
 - استرابیسم
 - بیومتری چشم


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره