ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 عبدالهادی  رئیس زاده اپتومتريست-کارشناس ب_1140 ثبت نام قطعی
 2 علی  رئیسی دهکردی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 3 افسانه  رئیسی رودباری اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1612 ثبت نام قطعی
 4 منصور  راد اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1234567 ثبت نام قطعی
 5 فاطمه  رادین مهر اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1256 ثبت نام قطعی
 6 مهدی  راعی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 7 جواد  راه چمندی اپتومتريست-کارشناس 2018 ثبت نام قطعی
 8 بتول  رجبی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 9 مجید  رجبی اپتومتريست-کارشناس ب-2030 ثبت نام قطعی
 10 ستار  رجبی اپتومتریست-دکترای تخصصی 45 ثبت نام قطعی
 11 غزل  رجبی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 عارفه  رحمان زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 13 منا  رحماني مشهور اپتومتريست-کارشناس 776 ثبت نام قطعی
 14 شبنم  رحمانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 15 الهام  رحمانی اپتومتريست-کارشناس 1305 ثبت نام قطعی
 16 سعید  رحمانی اپتومتريست-کارشناس 370 ثبت نام قطعی
 17 مهیا  رحمانی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 18 سعید  رحمنی اپتومتریست-دکترای حرفه ای ثبت نام قطعی
 19 زانیار  رحمنی اپتومتريست-کارشناس 1126 ثبت نام قطعی
 20 رودابه  رحمنی اپتومتريست-کارشناس ب490 ثبت نام قطعی
 21 حنانه  رحیم زاده اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه
 22 لیلا  رحیمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1818 ثبت نام قطعی
 23 محمدرضا  رحیمی اپتومتريست-کارشناس ب 1970 ثبت نام قطعی
 24 زهرا  رحیمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-995 ثبت نام قطعی
 25 حامد  رحیمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 26 فاطمه  رحیمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 27 میثم  رحیمی ثابت اپتومتريست-کارشناس ب-985 ثبت نام قطعی
 28 شهرزاد  رحیمی خرم اباد اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 29 صفورا  رخشانی اپتومتريست-کارشناس 1729 ثبت نام قطعی
 30 سميه  ردائي مقدم اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1029-ب ثبت نام قطعی
 31 کوشان  رزمجو اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-29 ثبت نام قطعی
 32 نرجس  رستگار پناه اپتومتريست-کارشناس 1715 ثبت نام اولیه
 33 شیما  رستمی اپتومتريست-کارشناس ب _2076 ثبت نام قطعی
 34 حمید رضا  رستمی اپتومتريست-کارشناس ب-1571 ثبت نام قطعی
 35 یاسمن رستمی  رستمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2469 ثبت نام قطعی
 36 مسعود  رستمی دانشجو ثبت نام اولیه
 37 فاطمه  رستمی مثبت اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب1609 ثبت نام قطعی
 38 اناهیتا  رسولی اپتومتريست-کارشناس 1426 ثبت نام قطعی
 39 مجید  رشوند اپتومتريست-کارشناس 727 ثبت نام اولیه
 40 نيلوفر  رشيدي اپتومتريست-کارشناس 2000 ثبت نام قطعی
 41 حامد  رشیدی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 42 ميلاد  رصاص اپتومتريست-کارشناس 1648 ثبت نام اولیه
 43 مازیار  رضائی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 44 معصومه  رضائی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 45 حسین  رضاپور اپتومتريست-کارشناس ب-1206 ثبت نام اولیه
 46 طیبه  رضازاده اپتومتريست-کارشناس 1810 ثبت نام قطعی
 47 الهام  رضازاده اپتومتريست-کارشناس 2069 ثبت نام قطعی
 48 ندا  رضایس اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 49 عارفه  رضایی دانشجو ثبت نام اولیه
 50 حامد  رضایی اپتومتريست-کارشناس ب 542 ثبت نام قطعی
 51 الهام  رضایی اپتومتريست-کارشناس ب 1276 ثبت نام اولیه
 52 محمود  رضایی بوشهری اپتومتريست-کارشناس 1663 ب ثبت نام قطعی
 53 ملیحه سادات  رضوی اپتومتریست-کارشناسی ارشد 2131 ثبت نام قطعی
 54 ابراهیم  رضوی زاده اپتومتريست-کارشناس ب- 689 ثبت نام قطعی
 55 میرصدرالدین  رضوی طوسی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 56 رضوان  رفاهیتی اپتومتريست-کارشناس 963 ثبت نام قطعی
 57 فاطمه  رفیعی دانشجو ثبت نام قطعی
 58 بهنام  رمضان پور اپتومتريست-کارشناس ب738 ثبت نام قطعی
 59 زهرا  رمضان زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 60 یحیی  رمضانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 61 فاطمه  رمضانی اپتومتريست-کارشناس ب-136 ثبت نام قطعی
 62 مهسا  رنجبر اپتومتريست-کارشناس 2072 ثبت نام قطعی
 63 زهرا  رنجبر اپتومتريست-کارشناس 1502 ثبت نام قطعی
 64 مریم  رنجبر اپتومتريست-کارشناس 2426 ثبت نام قطعی
 65 سحر  رنجبر اپتومتريست-کارشناس ب-2063 ثبت نام قطعی
 66 سپیده  رنجبر هورویی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 67 سحر  رنجبردار اپتومتريست-کارشناس 1292 ثبت نام قطعی
 68 محمد  روحانی اپتومتريست-کارشناس 758-ب ثبت نام قطعی
 69 محمد  روحانی اپتومتريست-کارشناس 133-ب ثبت نام قطعی
 70 علی  روحی دورجون اپتومتريست-کارشناس ب 1771 ثبت نام قطعی
 71 عباس  روشنایی خمامی اپتومتريست-کارشناس 1091 ثبت نام قطعی
 72 عباس  ریاضی اپتومتریست-دکترای تخصصی ثبت نام قطعی
 73 علیرضا  ریاضی فر اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-2443 ثبت نام قطعی
 74 رامین  ریزوندی اپتومتريست-کارشناس 834 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:64


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره