ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 سارا  فارسي اپتومتريست-کارشناس 2294 ثبت نام قطعی
 2 زینب  فاضل حسن اپتومتريست-کارشناس ثبت نام اولیه
 3 سید امین  فاطمی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 4 سهيلا  فتاحي اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1121 ثبت نام قطعی
 5 فرزانه  فتاحی بافقی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 6 ملیحه  فتحی اپتومتريست-کارشناس 1031 ثبت نام قطعی
 7 عطیه  فتحی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 8 حبیبه  فتحی طرقبه اپتومتريست-کارشناس 1271-ب ثبت نام قطعی
 9 قاسم  فخرایی چشم پزشک 64647 ثبت نام قطعی
 10 زهره  فخیمی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 11 فرزانه  فراحت اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 12 بهاره  فراستی اپتومتريست-کارشناس ب-1258 ثبت نام قطعی
 13 مهسا  فرامرزیان اپتومتريست-کارشناس ب2204 ثبت نام قطعی
 14 فرخ  فراهانی اپتومتريست-کارشناس ب 82 ثبت نام قطعی
 15 محدثه  فرجی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب-1981 ثبت نام قطعی
 16 رضا  فرخی فرخانی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 17 عبداله  فرزانه اپتومتریست-دکترای تخصصی 374-ب ثبت نام قطعی
 18 رمیصا  فرساد اپتومتريست-کارشناس 993 ثبت نام قطعی
 19 مینا  فرضی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 20 مژده  فرهمند فرزانه اپتومتريست-کارشناس 243 ثبت نام قطعی
 21 فدرا  فروزش اپتومتريست-کارشناس ب-188 ثبت نام قطعی
 22 سمیرا  فروزش نیا اپتومتریست-کارشناسی ارشد 1629 ثبت نام قطعی
 23 سپيده سادات  فريدن پور اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 24 زویا  فریضه اپتومتريست-کارشناس 1156 ثبت نام قطعی
 25 محمد  فصیحی دستجردی اپتومتريست-کارشناس 835 ثبت نام قطعی
 26 مهلا  فضیلتی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 27 سیده مریم  فقهی اپتومتريست-کارشناس ب_??? ثبت نام قطعی
 28 مریم  فلاح زاده اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 29 نجمه  فولادگر اپتومتریست-کارشناسی ارشد ب1780 ثبت نام قطعی
 30 نجمه  فیاضی اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 31 نرگس  فیروزی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 32 فروغ  فیروزیان اپتومتريست-کارشناس ثبت نام قطعی
 33 جواد  فیض آبادی اپتومتریست-کارشناسی ارشد ثبت نام قطعی
 34 نسیم  فیضی اپتومتريست-کارشناس ب1716 ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:33


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره